A személyiség fejlődése - Az Életóra technikaA személyiség teljes fejlődése nyomon követhető a horoszkópban. Mint korábbi részekben leírtuk, az életóra progressziós technikával lépésről lépésre - a mindenkori életóra bolygó fényszögek szerint - megfigyelhetjük egy ember személyiségének fejlődési állomásait.
A házak 6 évre történő és a három energia zónára való beosztása konkréten életévekben leolvashatóvá teszi az aktuális kor problémakörét. A saját egyéni hozzáállás és viselkedés a tipikus problematikához a született képességekből, az éppen ott található jegyekből fejthető meg. Ha egy bizonyos életévben valamely radix bolygó és az életóra mutatója között fényszög keletkezik, akkor ez a bizonyos bolygó (energia) még külön feladatot állít az ember elé.
A gyermekkori traumák sokszor lemerülnek a tudattalanba. Később, felnőtt korban a pszichológus is nehezen fér hozzájuk. Minden felnőttkori viselkedési és lelki probléma mögött egy gyermekkori élmény áll. Ezt a megélést tudatosíthatjuk, így feldolgozhatóvá tehetjük, ha megfigyeljük a korábbi életóra fényszögeket.
Minden életkornak megvannak a maga sajátosságai. Ezeket vesszük itt most sorba.


Az 1. ház témái a születéstől a 6. születésnapig: Az Én-alakítás fázisa
Kardinális zóna 0.-3. születésnap között az Én ébredése
A tudattalan kor. A pszichomotorikus tanulás időszaka. Az öröklött tulajdonságok már láthatók. A kisgyermek még nem határolja el magát a külvilágtól. Az újszülött még nem tesz különbséget önmaga és édesanyja vagy gondozója között. A táplálék (az anyai mell) maga a szeretet. Később kialakul a nem verbális, majd a verbális kommunikáció.
Egy éves kor után érzékeli a kisgyermek, hogy az apa is jelen van a családban.
Szilárd zóna 3.-4. születésnap között. Dackorszak
A gyermek felismeri saját individualitását és megkezdi elhatárolódását a külvilágtól. Itt kezdődik a saját akarat kialakulása. Az első életkrízis az Én krízise.
Változó zóna 4.-6. születésnapig. Az Én rögzülése
Az első ösztönös kapcsolatok kialakulása. Az "Én" szó gyakori ismétlése. Megtanulja, hogy mindenki külön egyén és mindenkinek helyre és jogokra van szüksége. A kérdezős korszak.
Az első ház tipikus megélései olyanok, amilyen a ház jegye. Legtöbbször egy házban két vagy akár három asztrológiai jegy is lehet. Amint haladunk az időben, a tipikus problémakörhöz a hozzáállás, a reakciók a szerint változnak.
Természetesen, hogyha az 1. ház közepén, a dackorszak idején a Kos jegy áll, akkor hevesebb reakciók várhatók a kisgyermektől, mint például Halakkal az első ház közepén. Ha a Kos jellegű dackorszakban a szülő minden áron le akarja törni a gyermek "szarvait", akkor még inkább heves reakciókat kap. A későbbi akaratnyilvánítások ennek a korszaknak megéléseiből származnak.


A 2. ház témái a 6.-12. születésnapig: A saját élettér és a tulajdonszféra
Kardinális zóna 6.-9. születésnapig Értékelés
A gyermek hatéves korában rövid idő alatt nagyot nő és elkezdődik a fogcsere. A gyermek iskolába megy és ezzel lelkileg el kell szakadnia az anyától. A gyermek kialakítja és védelmezni igyekszik saját életterét.
Szilárd zóna 9.-10. születésnapig realitás krízis
A "házépítő" korszak is ez, amely az "enyém" jelképe. Az ekkor kialakult viselkedés a későbbi szociális fejlődésben is komoly nyomokat hegy. A veszteségeket kisebb tragédiaként élheti meg.
Változó zóna 10.-12. születésnapig. A pubertás
A mesék korszaka elmúlik. Az illúzióvesztés egyénenként más-más megnyilvánulásokat hoz a viselkedésben: pl. motorikus nyugtalanság, affektálás, elmesélő kényszer, stb. Megnő az élmények iránti vonzalom. Az érdeklődés megindul a másik nem iránt.
Menyire is lesz anyagias, ragaszkodó és féltékeny egy ember, az a 2. ház élményeitől függ. A tulajdonhoz való viszony egészséges kialakulásához szintén a született asztrológiai jegyekből vehetünk információt. A Bika jegy a 2. házban, különösen a közepén, a 10. születésnap körül, arra figyelmeztetheti a szülőt, hogy gyermeke bizony hajlamos lehet a túlzott anyagiasságra és nehezen tud veszteni. Nagyon sokat tehet helyes neveléssel a későbbi felnőtt jó egzisztenciális elindítása érdekében és azért, hogy partnerkapcsolataiban majd a zöldszemű szörny ne játszhasson szerepet.


A 3. ház témái 12.-18. születésnapig. Tanulási és képzési fázis
Kardinális zóna 12.-15. születésnapig. Pubertás, ötletalakítás, romantika
Hirtelen fizikai fejlődés indul be. Szerelmek és barátságok kötődnek. Általában a szexualitás még csak saját örömszerzésnél marad, de a pubertás vége felé már előfordulhat valóságos szexuális élmény. A közösségi érzés fejlődik. Ezzel egyre inkább saját korosztályában szeret tartózkodni.
Szilárd zóna 15.-16. születésnapig. Egyéniség krízis
Iskolai nehézségek és frusztrációk erős megrázkódtatással járnak. A figyelem szétszórt. Gyakori összeütközések a szülőkkel és nevelőkkel a rendszabályok miatt. A hangulatok mélypontja.
Változó zóna 16.-18. születésnap között ideál és akarat kialakítás
Ebben az időszakban lép be a megérzés képessége. Nő a függetlenségi vágy, érdeklődés a filozófia, etika és világnézeti kérdések iránt. Ideálok és célok születnek. A nevelői korlátozásokat egyre kevésbé viseli a fiatal. A meg nem értettség és elárvultság érzései alakulnak ki a szülőkkel szemben. Komoly hangulati változások kísérik e folyamatokat. A felnőttkor kapujának minden nehézsége rászakad.
A fiatal szellemének nyiladozása tartozik ehhez a házhoz. Itt alakul ki alkalmazkodó képessége is, továbbá a többé-kevésbé ügyes kommunikáció. A környezet szellemi hatásaiból alakítja majd ki később a saját filozófiáját, hitét és világnézetét. Mennyire sikeresen védheti majd meg később saját nézeteit, hogyan individualizálódik majd, nagyban e korszaktól függ.
A 3. ház közepén különösen az Ikrek jegy még érdeklődőbbé, szellemileg mozgékonyabbá és alkalmazkodóbbá teszi a fiatalt.
Szerencsére feltehető, hogy az emberek egy nagy része a teljes horoszkópkör végén, 72 évesen, újra belekezd az 1. ház témáiba. Most már másként, a nagy élettapasztalat, de ugyanakkor még az esetleges fel nem dolgozott gyermekkori traumák is szóhoz jutnak az idősebb emberek megéléseiben.


A 4. ház témái 18.-24. születésnapig
Kardinális zóna 18.-21. születésnap közötti szakasz Belépés a felnőtt korba
A 18. születésnappal a fiatal társadalmilag nagykorúvá válik, mégis a mai világban a továbbtanulás miatt nehéz a családtól függetlenednie. Ebben a korban már nem szívesen alkalmazkodik a szülői elvárásokhoz, felnőttnek tartja magát, mégis, főként az anyagi kötöttségek miatt harcolni kénytelen a szabadságáért. Aki ebben a korban képes a teljes önállóságra, annak az önbecsülése megszilárdul.
Szilárd zóna 21.-22. születésnap közötti szakasz Kiköltözés a családi otthonból. Ha a képzés kora befejeződött, akkor a fiatal felnőtt igyekezik önálló életvitelt folytatni. A tanulás még mindig hátráltató lehet ebben a törekvésben, mert a szülői házban alkalmazkodásra kényszerül, ami egyre nehezebbé válik.
Változó zóna 22.-24. születésnap közötti szakasz Öntapasztalás, vállalkozó korszak. A függetlenedési vágy ugrásszerűen megnövekedik. Sikereket keres a foglalkozásban és a partnerkapcsolatokban egyaránt. Ha oppozíció húzódik a 4.-10. ház között, a törekvések magasra mutatnak. Ebben a korban a családi háttérre támaszkodás már kifejezetten káros, az elszakadásnak, az önállósulásnak meg kell történnie.


Az 5. ház témái 24. és 30. születésnap között
Kardinális zóna 24.-27. születésnap között imponálni vágyás, önkipróbálás
Bátorságban nincs hiány. Az ember kezdeményező. A célok az egzisztenciális érvényesülés és a párválasztás irányába mutatnak.
Szilárd zóna 27.-28. születésnap között egzisztenciális és szerelemi krízisek.
Egzisztenciális nehézségek, az álmokban való csalódás új lehetőségek keresésére ösztönöz. Magánéleti csalódások segítik a partnerválasztás későbbi sikerét. Álmok helyett a realitásérzék fejlődésének kedvez az időszak.
Változó zóna 28.-30. születésnap között a pszichikai teljesítő képesség maximuma. Az önkipróbálási folyamat vége, amikor a megélések kiegyensúlyozó hatást váltanak ki a merészség-bátortalanság végletei között. Ha az 5. házban Vénusz vagy Mars áll, akkor igen intenzív szerelmi tapasztalatszerzés történik. Ebben az időben minden fiatal átél egy bizonyos stressz szakaszt. Nőknél pánikszerű házasodási vagy gyerekszülési vágy, a férfiaknál a pánik egzisztenciális kérdések körül forog.


A 6. ház témái 30.-36. éves kor között Egzisztencia
Kardinális zóna 31.-33. születésnap között egzisztencia küzdelem.
A teljesítés itt a legfontosabb. Meg kell találni az álmok és a realitás közötti egyensúlyt. Ki kell alakítania végleges egzisztenciát. Sokan ebben az időben állást vagy akár foglalkozást is változtatnak.
Szilárd zóna 33.-34. születésnap között foglalkozási krízis.
Ha eddig nem találta meg az egyéni életformát, komoly kedélyproblémák merülhetnek fel. Ha a vágyak irreálisak maradtak, akkor egy sor csalódást kell megélni. Néhányan betegségbe is menekülnek, mert nem képesek a kiutat, a megoldást megtalálni. Ez az időszak az öngyilkossági hajlam növekedését is hozza, ha ennek csirái megvannak az emberben.
Változó zóna 34.-36. születésnap között a vitális maximum.
Az élet nem lesz egy csapásra könnyebb, de az életerő és kedv határozottan növekedőben van. A fő feladat a helyes értékek megtalálása. Ha a 6.-12. ház között oppozíciós tengely húzódik, akkor fokozottabban jelentkeznek egzisztenciális problémák. Itt meg kell tanulni együttműködni, felelősséget vállalni önmagunkért és másokért. Olyan egzisztenciális környezetet kell ebben az időben kialakítani, amely nem csak anyagi előnyöket hoz, hanem az ember önbecsülését segíti, ahol valóban örömmel produkálhat. Ebben az időszakban az egzisztencia vagy/és partner kérdése is válaszutak elé állíthatja az embert.
Mint a többi házakban is, az említett házak, mint életterületek az életben attól egyéniek, hogy a házakban és annak zónáiban mely jegyekre esnek az életévek? Mely bolygók vetnek valamely 30-cal osztható fokszámú fényszöget? Mely bolygók állnak a házban vagy a szemben lévő házban?

7. ház 36-42 éves korig Intenzív kapcsolatok, partnerség, partnerségi szerződések
Kardinális zóna 36.-39. születésnap között Az életforduló
Az önmegvalósítás a partnerkapcsolat által történik. Új kapcsolatok és régi kapcsolatok átértékelése minden területen új sikereket hoz. Az ember ebben a korban a legsikeresebb, mert saját maga irányítani képes és aktív időszakát éli. Az ember belép a tulajdonképpeni szellemi felnőttkorba.
Szilárd zóna 39.-40. életévek az eddigi élet felülvizsgálata, partnerségi krízisek
A negyvenedik életévhez közeledve felmerül a kétely az eddigi élet értelmével kapcsolatban. A korábbi feladatok, kapcsolatok és kötelékek kezdenek terhesek lenni. A fiatalság végét érezzük, és aki az idő múlásával nem képes megbékélni, az veszélyeztetettebb a betegségek szempontjából.
Változó zóna 40.-42. születésnapi közötti idő a jellem kialakulásának vége. Most először gondol az ember az öregedésre, halálra. A legnagyobb igyekezettel törekszik a fiatalság látszatát fenntartani. Ebből eredően házassági, partnerkapcsolati, egzisztenciális problémái adódnak, gyakran halmozottan. Ezeken való sikeres felülkerekedés jellemszilárdító hatású. Az öregedés folyamatának kezdetével való szembenállás a partnerségi krízisek fő oka. Ilyenkor kezdeményezik a legtöbb válást.


8. ház 42.-48. életévek Változó kor, klimax
Kardinális zóna 42.-45. születésnapok között Új orientáció a házasság, a család és az egzisztencia terén.
A magán- és hivatali életben markáns változások késztetik az embert arra, hogy életének új, kevésbé materiális értelmet adjon. Minél anyagiasabb a személy, annál több „veszteség” vezet el odáig.
Szilárd zóna 45.-46. éves kor Frusztációs krízis Ez az élet egyik legmélyebb pontja. Az embernek szükségszerűen át kell alakulnia gondolkodásmódjában és viselkedésében. A külső változásokhoz való sikeres alkalmazkodás feltétele, hogy előbb belül történjem meg a nagy változás. Rendszerint csak válságok és krízisek tudják az emberből ezt a változást, belül és utána kívül, a külvilágban kiváltani.
Változó zóna 46.-48. életévekben Átalakító periódus A mélyvölgyből való kilábalás akkor lehetséges, ha felfogjuk, az anyagi, a tulajdon (legyen az tárgy, vagy személy) elveszíthető. Az igazi értékek nem a tulajdonban vannak. Ekkorra az ember társadalmilag és egzisztenciálisan elérte, ami elérhető. Innentől a szellemmel, az élet értelmével és céljával kell foglalkozni. Aki ezt megérti, az új életcélt keres és talál.


9. ház 48.-54. életévek között Az egyéni filozófia kialakítása
Kardinális zóna 48.-51. életévek között A filozofikus életfázis
Ekkor merül fel az emberben, miért is született? Honnan jön és hová tart? Fellángol az érdeklődés a filozófia, a vallás, a misztika iránt. Az ember érzi, hogy mily keveset tud még és újra beül az iskolapadba, vagy autodidaktaként erősen érdeklődik új szellemi források iránt.
Szilárd zóna 51.-52. születésnap között Szellemi krízis Ha eddig nem találtuk meg az élet értelmét, akkor komoly krízis áll előttünk. Az ember újra fiatal szeretne lenni és a fiatalkori ideáljait megvalósítani.
Változó zóna 52.-54. születésnap között A szellemi értékrend felépítése A fő feladat itt az önmegvalósítás előtti tudattágítás. Erre az időre készen kell állnia annak a tervnek, amely megvalósításával később értelmet kap az öregkor. Ezt az alkalmat nem szabad elszalasztani, mert az később idő előtti öregedéshez vezet.


10. ház 54-60 éves kor között Hivatás, önmegvalósítás, egyéni vágyak és ambíciók
Kardinális zóna 54-57 éves korig az életelvárás teljesítése
A valódi kvalitások megmutatkoznak. Még egy utolsó hajrá a siker érdekében, amely egyúttal a magánéletben több-kevesebb nehézséget okozhat. Minél inkább exponáljuk magunkat kifelé, annál inkább elszigetelődünk bensőnkben.
Szilárd zóna 57-58 éves korig magány, krízis és rezignáció
Most már nem a siker elérése, hanem a sikeresség fenntartása a fontos. A felelősség egyre terhesebb, mégis sokan ragaszkodnak az elért pozícióhoz.
Változó zóna 58-60 éves kor között elhatárolódás a fiatalságtól
Érezzük, hogy a fiatalabbak lassan elfoglalják helyünket. Meg kell tapasztalni, hogy nem vagyunk pótolhatatlanok. Okosan és fokozatosan önként kell a visszavonulást megszervezni.


11. ház 60-66 éves korig Szabadon választott kapcsolatok, barátságok, hovatartozás
Kardinális zóna 60-63 éves kor az élet szürete, a választott körök
Egy sor emberi kapcsolat megszakad. Csak az igazi barátok maradnak meg. A kialakult morál szerinti elithez való csatlakozás ideje.
Szilárd zóna 64-44 éves kor visszavonulási krízis.
Közeleg vagy már el is érkezett a nyugdíjas kor. Az inaktív élet félelmet kelt, ha nem gondoskodtunk előre időskorunk megalapozásáról. A passzív korszak kezdetét nehezen viselők hirtelen öregszenek fizikailag és szellemileg is.
Változó zóna 64-66 éves kor az öregedési folyamat kezdete
Az aktív élettől végleg búcsút kell mondani. Bölcsességgel tekinthetünk vissza életünkre és felismerhetjük az elkövetett hibákat. Már nem tekintjük a fiatalságot konkurenciának, így azok ismét közeledhetnek hozzánk.


12. ház 66-72 éves korig A belső élet fejlődése
Kardinális zóna 66-69 éves kor a személyes törekvések leépítése
Itt az utolsó nagy feladat: vissza kell térni önmagunkhoz. A szellemi-lelki fejlettséggel rendelkező ember visszatekint és tudatosítja múltját. Csak egészen különleges emberek képesek ekkor még nagy feladatok megoldására.
Szilárd zóna 69-70 éves kor testi erő gyengülése, egészség krízis.
Minden tulajdonság felerősödik. A jó és rossz tulajdonságok hatványozottan hangsúlyosakká válnak. Igazi mélypont, amikor az egészség is megrendülhet, ha kevés a pozitív életenergia.
Változó zóna 70-72 éves kor az időskor stílusának megteremtése:
A lelkileg egészséges ember bölccsé válik, nyugalmat sugároz. Igyekszik szellemi elfoglaltságot találni, hogy megőrizhesse frissességét. Készül a nagy ugrásra, az újjászületésre, amely a 72. éves korban következik be, amikor, megszületésünk pillanata után, másodszor érjük el az aszcendenst. A 72 éves teljes életkör megélése véget ér. Az új életbe lépés egy komoly lelki munka után történik. Új élet, új lehetőség nyílik meg számunkra. Itt már a karmikus körök bezártsága sem korlátoz. Nagy áldás, ha valaki tudatosan újrakezdi az életét, immár 72 év földi lét teljes tapasztalatával.
___________________________________________________________________________

Másodszor az 1. ház 72.-76. születésnapig. Az újjászületés, új életforrások

Kardinális zóna 72.-75. születésnapig. Életkedv visszatérése
A korábbi 70.-72. éves korban megélt mélypont után az idős ember szó szerint újjászületettnek érzi magát. Szinte gyermekes optimizmus jellemzi, feledésbe merül a félelem, a gyász és depresszió. A veszélye a kornak, hogy a nagy lelkesedésben nem vesz tudomást fizikai korlátiról. Élénken emlékezik a gyermekkorra, sokkal kevésbé a közelmúlt eseményeire.
Szilárd zóna 75.-76. születésnapig Második dackorszak
Az egyéni saját akarat ütközik mások akaratával. Gyerekes csökönyösség is felléphet. Leggyakrabban saját gyermekekkel dacol ez a korosztály.
Változó zóna 76.-78. születésnapig Családi érzés feledése
A rebellis korszak számos fájdalmas tapasztalat után lezárul. Képes újra a kompromisszumokra. A család egyre távolabb kerül. Befelé fordulás kezdődik.

Másodszor a 2. ház 78.-84. születésnapig. Elengedés, emlékezés, álmok

Kardinális zóna 78.-81. születésnapig. A gyermekkori élmények feldolgozása
Az anyagiasság újra fellángol. Aki egész életében anyagias volt, az Most kifejezetten irigy és kicsinyes lehet. Félnek attól, hogy valamiből kimaradnak, hogy valamiből nem jut nekik.
Szilárd zóna 81.-82. születésnapig Az elválás krízise
Egy anyagi vagy nem anyai jellegű veszteség megtanít arra, hogy semmit sem vihetünk magunkkal a másvilágra. Le kell mondani ebben a korban anyagiakról, szokásokról. Önként kellene lassan mindent elengedni. Ennek nehézsége a korábbi anyagiasság fokától függ.
Változó zóna 82.-84. születésnapig Az életerő csökkenése
Fizikai állapottól függetlenül szellemi hanyatlás indul be. Lassan fel kell készülni a búcsúzásra, el kell engedni mindent, amihez ragaszkodunk.

Másodszor a 3. ház 84.-90. születésnapig. Változások, gondolatok, helyreállítás

Kardinális zóna 84.-87. születésnapig Ötletek születése
Hihetetlenül nyitott tud lenni az ilyen korú ember az új ötletek iránt. Még arra is képesek, hogy valami újat megtanuljanak.
Szilárd zóna 87.-88. születésnapig Identitás krízis
Az érdeklődés még fennáll, de már csak a régmúltra emlékezik. Erősen csökken a megkülönböztető képesség és az időérzék.
Változó zóna 88.-90. születésnapig
Az én és a többiek képe egyre jobban összemosódik. Nehéz megkülönböztetnie, hogy egy dolog vele vagy mással esett-e meg. A napi dolgokban erősen nő a feledékenység. Ugyan akkor néhányan (ez nem tipikus) hirtelen nagy felismerések kel és bölcsességgel lepik meg környezetüket.
___________________________________________________________________________
Amint korábban említettem, a személyiség fejlődésének állomásai mindenkire egyaránt érvényesek. A személyes sors azonban úgy alakul, ahogyan mi a hozott képességeink fejlődésével annak utat nyitunk.
Az egyes házak konkrét megéléseit a jegyek és az életóra fényszögei irányítják. A szabad akarattal választott három megélési szint határozza meg, mennyire tudjuk saját sorsunkat kezünkben tartani.