Életóra - Integrál szemléletű asztrológia iskola - új csoport indul!

2019. március 27-én, szerdán 10:00 órától még be lehet csatlakozni az új csoportba! Talákozunk a Soter Klubban!


Az órák kéthetenként egyszer 3.5 - 4 órásak. 

Az órák időpontjai itt követhetők nyomon: KLIKK

Helyszín: Soter Ezoterikus Klub és Teaház
1066 Budapest,  Dessewffy utca 53.

a tanítás díja alkalmanként: 5.500 Ft,  s alkalmanként készpénzben fizetendő.
A képzés időtartama: egy év


További információ a Soter Klubban1066 Budapest, Dessewffy utca 53
(1) 331 8186
Érdeklődni e-mailben és/vagy jelentkezni itt lehet: eletora@gmail.com

Az iskola elvégzése után lehet vizsgát tenni (nem kötelező), a sikeresen vizsgázók emléklapot kapnak. 

A jelentkezőktől e-mailben kérem a születési adatokat:
születés helye, és ideje (év, hónap, nap, óra, perc), s hogy melyik tanfolyamra jelentkezik!
A svájci Huber módszer, az asztrológiai pszichológia oktatója vagyok. Korlátozott létszámban oktatok. Erre azért van szükség, mert egy-egy előadás elméletét a jelenlévők horoszkópján a gyakorlatban is bemutatom. Első alkalomtól kezdve, saját képletünk elemzésén is dolgozunk csoportosan! A képleteket projektorral kivetítem, s a tanultakat mintaképleteken, csoporttársaink képletein és saját radixunkon (saját képlettel dolgozni nem kötelező, ha valaki nem szeretné, kérem szóljon előre!) is végignézzük. A kiscsoportos oktatás előnye, mindenkinek egyénileg is alkalma nyílik a gyakorlásra minden órán. Az órák interaktívak.

Az iskolába minden előképzettség nélkül is lehet jelentkezni. Az asztrológiai pszichológia gyakorlásának előfeltétele, hogy a tanítvány érett és kereső személyiség legyen, aki nyitott a befogadásra és változásra. 
A tananyagba, a Huber módszeren túl beépítettem a klasszikus és a modern asztrológiának azon elemeit is, amelyek hasznos pluszt nyújtanak az elemzések kapcsán.
Az első órán a nyomtatott - Huber módszer szerinti - radix képletet és egy jelenléti könyvet -"leckekönyv"- kap mindenki (ennek lényegét az első alkalommal mondom el)! 

Olyan jelentkezőket is szívesen látok, akiknek jelenleg nincsenek még tervei arról, hogy asztrológusok legyenek, de szeretnék önmagukat, saját képességeiket és a környezetükben lévőket jobban megismerni, megérteni. 

Talán szokatlan, de kijelenthetem, hogy aki elvégzi az egy éves tanfolyamot, az képes lesz mélyebb személyiségelemzésre, valamint meg tudja látni a horoszkópból az életnehézségek okait. A hatodik órától, minden órát horoszkópelemzéssel kezdünk (mintaképletek), ahol gyakorlatban is kifejtjük az addig tanultakat, s mindeközben tanácsadói gyakorlatra is szert teszünk.

A Huber módszerben használt Életóra-Karmaóra technika, egy egyedülálló prognózisrendszer, amely sokkal egyszerűbb, kevesebb idő alatt elsajátítható, mint az általam ismert eddigi prognózismódszerek (szolár, lunár, direkciók, fokszám szerinti aktiválódás, stb).
Az oktatást nem kell egyben kifizetni, alkalmanként fizethető

Előzetes bejelentkezés szükséges: eletora@gmail.com


A tanfolyam témái röviden, az előadások sorrendjében:1. Az aspektusok

Az aspektuskép. Teljesen új technika. A fényszögeken kívül a tudattalan életmotiváció megfejtése az aspektusok első látásra kuszának tűnő vonalaiból. Az egyes aspektusfigurák értelmezése a motiváció és külvilág viszonylatában.2. A horoszkóp térszerkezete

Szubjektív mérő- és kapcsolatrendszer, a horoszkóp felosztása. Hemiszféra egyensúly, orientáció. A négy kardinális pont. A tengely-elmélet.


3. Az asztrológiai házak

Az asztrológiai házak, mint életterületek pszichológiai ismertetése. Az egyéni temperamentum és motiváció az életterületeken. Egy házon belüli dinamikus energia. A közbezárt jegyek jelentősége.
4. Az asztrológiai jegyek

A zodiákus jegyek értelmezésének hétköznapi kulcsai, a megélések, szintjei, pszichológiai értelmezésük. A temperamentum és motiváció az egyes jegyekben. A Napút, mint fejlődésünk útja.


 


5. Az égitestek

A planéták  jelentéstartalma, méltósága, lokális determináció, a születési uralkodó és szerepe.
6. Temperamentum és motiváció. 

A 4 elem, energia központú asztrológia a gyakorlatban. A hiányok megállapítása. A horoszkóp értelmezésének energia-alapú megközelítése.
7. A holdcsomók

A karmikus feladat a jelen életben. A karmikus feladat teljesítésének elősegítői és gátlói.


8. Az életünk célja, jövőképünk

Az életünk "választható" célja, jövő, hivatás. MC, MC urának kozmikus helyzete és a legmagasabb égitest a születési képletben, mint a kiteljesedés eszközei. A hozzá vezető út - tengelyelmélet.


9. Érzelem, szerelem és partnerség

Egyéni szerelmi és szeretetképesség. A saját és a másik nemhez való viszony. A szexualitás. Szülői hatások, mint az ismétlődő partnerkapcsolati problémák gyökere. Miért vonzunk bizonyos embereket? Mit is keresünk a másikban?


10. Az Életóra - Prognózis 1.

Életünk ciklusai. Egyes életfeladatok és kihívások időben való behatárolása. A múlt és jelen megértése, valamint tudatos felkészülés a jövőre. Sorsirányítás.
         
       
11. Személyiség és külalak

Személyiségünk kiteljesítése. A külalak a horoszkópban. Az aszcendens felismerése pontosításkor. A különböző karakterjegyek és kozmotípusok, hogyan felismerhetőek a személyiségben és a külalakban. Hogyan ismerem fel a genotípust és a kozmotípust? Mit ad a nevelés és a társadalmi pozíció a személyiséghez és változtat-e ez a megjelenésen?
12. Fejlődési folyamat a horoszkópban - Életkönyv

Itt már az Életóra technikával dolgozunk a gyakorlatban! Ciklikus ismétlődések az életben születéstől a halálig a személyiség fejlődése érdekében. Bizonyos élettémák és problémák visszatérésének okai és azok orvoslása. Az Életkönyv megírása, jövőnk megtervezése a múlt tükrében. Ez az előadás megmutatja, hogyan készítsünk a múltunkról asztrológiai biográfiát, amelynek ismeretében megtervezhetjük a jövőnket.  A felvezető elemzés-gyakorlat is az Életóra technika gyakorlati fázisait illusztrálja.13. A holdcsomó horoszkóp. Sorsforduló

Előző életek tapasztalatainak összessége = karma horoszkóp. Életeken keresztül vonszolt témák. A tudattalanban lerakódott passzív komponensek tudatba hozása, a gátlások és komplexusok oldása. /A 13-14 óra együtt alkot egy egészet, nem szétválaszthatóak!/14. Holdcsomó horoszkóp 2. A Holdcsomó horoszkóp prognózisjelölője: Karmaóra - Prognózis 2. 

Karmikus élethelyzeteink, s annak kimenetele. /A 13-14 óra együtt alkot egy egészet, nem szétválaszthatóak!/
15. Holdfázisok

A születéskori holdfázis felismerése, értelmezése. 8 holdfázist különböztetünk meg, melyek megmutatják, hogy az inkarnálódott lélek hol jár a nagy inkarnációs cikluson belül. Megismerkedünk egy születéskori holdfázis alapú fogamzási módszerrel is, a Jónás módszerrel!

16. Ívdirekciók - Prognózis 3.

Az Ívdirekció progressziós módszer segítségével, nem csak bepontosítjuk a születési időt, de a jövőtervezés fontos pillére, hogy a legszemélyesebb történetünk, a Radix tengelyek, mikor mit hívnak életre.

17. A születési idő pontosítása - Életóra-Karmaóra

Az Életóra progressziós módszer segítségével, a múltban megélt fontos események alapján beállítjuk a születési időt és megállapítjuk, hogy milyen planéta analógiák megélése fejlesztendő a személyiségben.


18. Partnerhoroszkóp - Klikkhoroszkóp

A partnerség erősségei és gyengeségei. Szerelmi, házas, szülői, testvéri, rokoni, munka és minden más társas kapcsolat elemzésének új technikái.


19. A bolygók "haladása" - Tranzitok  - Prognózis 4.

A bolygók „átvonulása”, sebessége s ezek jelentősége a Radix planétákra. A tranzitok, mint a komplexusok aktiválói. A retrográd bolygók szerepe és megélése.

A Huber módszer szerinti Életóra és Karmaóra fényszögek értelmezése és az aktuális tranzitok, együttes alkalmazása. A két progressziós módszer még pontosabban megmutatja, hogy mikor minek jön el az ideje.20. Generációs csoportfeladatok - Transzcendens bolygók a jegyekben

A generációkat érintő transzcendens bolygók szerepe az egyén és a társadalmi megélés szempontjából. 


21. A Családi konstellációk és kapcsolataink a horoszkópban

Az asztrológiai pszichológia és a családállítás ötvözésének lehetősége a Radix horoszkóp segítségével. Hol látszanak a horoszkópban a többgenerációs elakadások, jóvátételi életek...
22. Egészségünk a horoszkópban. Az egészségügyi asztrológia alapjai. /A 22 és a 23 alkalom együtt alkot egy egészet!/

23. A Chiron szerepe a horoszkópban, egészségünkben. A gyógyulás útja. /A 22 és a 23 alkalom együtt alkot egy egészet!/

24. A Solar horoszkóp -  - Prognózis 5.

25. Intelligencia tehetség és képesség a Radixban


A tehetség olyan veleszületett képesség, amely kiemelkedő teljesítményre tesz képessé. Az általános és speciális képességek, a kreativitás, valamint a feladat iránti elkötelezettség és a motiváció együttes kibontakoztatása szükséges a szülött életében, hogy tehetsége ne csak szunnyadó ígéret maradjon életében.

26. Radix szintézis - Prognózistechnikák által az életút lekövetése, jövőbeli tendenciák - Elemzés menete

Kérdések és megoldások, a személyes szerep felismerése és a sorsjavító megoldások lehetőségei. Az elemzés menetének végigkövetése. Az elemzés körülményei. Miért vagyok felelős és miért nem?

Az esetleges változásokat ezen a blogon lehet figyelemmel kísérni! A változtatás jogát fenntartjuk!

Aktuálisan folyó asztrológia tanfolyamok táblázata

Facebook: https://www.facebook.com/Eletora/2019. március 27-én, szerdán 10:00 órától még be lehet csatlakozni az új csoportba! Talákozunk a Soter Klubban!

Szepes Mária gyógyító meditációja

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe Szepes Máriának, ezt a varázslatos, gyógyító meditációját, melyet Ő maga mond el. Csodálatos! Gyakran hallgatom, vagy van, hogy este becsukom a szemem, és már "hallom" is, miként vezeti bárkánkat a gyógyulás szigete felé...Frida Kahlo

Frida Kahlo (1907 július 6. 08:35 AM. Coyoacán, Mexico)
Amikor ránézek egy képletre, két dolog, ami elsőre biztosan érdekel: a Holdfázis és a Felszálló holdcsomó… Lássuk Fridánál, milyen is ez az inkarnáció. Miért jött le? Mennyire fajsúlyos ez a leszületés?

A Fekete holdsarló fázisban születettek feladata már nem a „kiteljesedés, megismerés, növekedés”, hanem a beérés, a nagytakarítás, a teljes elengedés, és a tudás, tapasztalás esszenciává sűrítése, desztillációja is. Tömény és nehéz élet ez!
A lélek legfontosabb feladata, hogy megszabaduljon mindattól, ami hiábavaló, és lezárja azokat a karmikus kötéseket, amelyeket már nem szeretne magával vinni egy újabb ciklusba. Ez a fázis rengeteg változást, találkozást és eseményt hozó aktív inkarnáció, amelyben végigélhetjük mindazt, ami eddig lényeges volt, és eldönthetjük, szükségünk van-e még rá, vagy lezárhatjuk törekvéseinket, munkáinkat, kapcsolatainkat, mielőtt egy új ciklust indítanánk útjára.

Felszálló holdcsomó a 11 ház stressz-zónájában, hat a 12 házban is! A karma tehát közösségformáló, világmegváltó, galaktikus karma, a 11-es házhoz tartoznak a vágyak, remények beteljesítése is. A 12-es ház pedig a „titkok háza”, a kényszeres vagy önként vállalt magány, a krónikus betegségek és az Unió Misztika területe. Itt már lemondunk egyéni törekvéseinkről, s valamilyen Univerzális megtapasztalás lesz része az Életútnak. A lemondás is része ennek a területnek.
A Felszálló holdcsomó a Rák jegyében van, ura a Hold a X-es házban, Bikában. A Karmikus életfeladat (Felszálló), olyan eseményeket hoz, melyek egy Cél, Hivatás felé „terelik” a szülöttet (X-es ház), melynek része a művészet és az Értékteremtés (Bika). A Vénusz a X-es házban a Plútóval együttállásban mutatja, hogy nagy transzformációk által jut el a szülött céljához, s ura a Merkúriusz a 12-es házban, utal a magányos, nehezített és szélsőséges körülményekre (bekötetlen).

Kahlo apja, egy erdélyi magyar zsidó család sarja, 19 éves korában vándorol ki Mexikóba.


Apjának első házasságából két lánya születik. Felesége a második kislányuk születése után meghal. Huszonhét évesen Guillermo Kahlo újra megnősül. E házasságából négy lánya születik, Matilde, Adriana, Frida és Cristina.
Frida anyja apai ágon indián, anyai ágon spanyol származású. Guillermo Kahlo apósától tanulja meg a fényképészet mesterségét. 1904 és 1908 között közel ezer felvételt készít Mexikó építészeti örökségéről, mellyel elnyeri “a mexikói kultúrális örökség első számú hivatalos fotográfusa” címet, s a későbbiekben is az egyik legkíválóbb mexikói specialistája marad a tájkép- és az építészeti fényképezésnek.


Frida Kahlo hatévesen gyermekbénulásban (poliomyelitis) betegedett meg, jobb lába deformálódott. Ezt leplezendő fiatal lányként előszeretettel öltözött férfiruhába, majd hosszú mexikói szoknyákba.

1.      A direkciós Mars (Mars= izmok, a Radixban együttáll az Uránusszal=bénulás) oppozícióba kerül a Jupiterrel (8-as ház ura).
2.      A direkciós Nap együttáll a Jupiterrel (jobb oldali sorvadás, bénulás, Nap=jobb, Jupiter 8-as ura=sorvadás, „halál”, valami megszűnik, elhal, meghal...
3.      Életóra a Szűz jegyében, ura a Merkúriusz a 12 házban, bekötetlen = szélsőséges, nem várt helyzetek generálódhatnak, 12-es házas jelleggel! A Merkúriuszhoz tartoznak a végtagok. Az Életóra szemben áll a 8-as házas Szaturnusszal. Huber rendszerében a Szaturnuszhoz tartozik a fizikai test, s annak funkcionális megélései. Az oppozíció=szembenállás Primér fényszög, ami beindítja a Szaturnusz Ciklusát. Hoz egy 8-as házas eseményt: sorvadás, halál a test egy részében…
4.      Karmaóra együttáll a X-es házas Vénusz-Plútó együttállással. A Vénusz az MC, a Plútó az IC ura. Radikális változás az Életúton.
5.      Mind az Életóra, mind a Karmaóra fényszögelik a Felszálló holdcsomót.A család szűkösen élt, ezért a lányoknak már korán dolgozniuk kellett. Ennek ellenére Frida alapfokú iskolája elvégzése után az ország egyik legjobb középfokú intézményében tanulhatott, orvosnak készült.Frida Kahlonak 18 éves korában (1925. IX. 17-én) egy autóbuszbaleset következtében tizegynéhány helyen törik el a jobb lába, három helyen törik el ill. reped meg a medencéje, a harmadik és negyedik csigolya között pedig a gerince, miközben a busz fém kapaszkodórúdja hátulról átfúrja az oldalát, ami elől a vagináján jön ki.

Orvosai a csodával határos szerencsével hozzák vissza az életbe, de maguk sem hisznek benne, hogy valaha is újra járni fog. Bő két év is eltelik, mire ez bekövetkezik, s mivel közben nem fejezheti be, ill. folytathatja tanulmányait, festeni kezd. Csak sokára derült ki súlyos gerincsérülése, hónapokra gipszfűzőbe zárták. Az unalom és a fájdalom elől menekülve kezdett festeni. Egy, a baldachinos ágya mennyezetére szerelt tükörben nézhette magát, így festette első önarcképét.Nézzük, mi utal a horoszkópban a tragédiára, s ennek következtében az Életcél/Életút (MC) átalakulására!
1.      A direkciós Vénusz (a 3-as ház és az MC ura) eléri a Neptunuszt (8-as ház ura). Egy közlekedési baleset folytán megváltozik a teljes Életút!
2.      AC converz eléri a 12 házas (bekötetlen) Merkúrt! A személyiség és a fizikai test változik (AC).
3.      Életóra a Skorpió jegyében jár, ura a Plútó is aktív, gyökeres változást hoz. Aktív a Szaturnusz (aktív volt a gyermekbénulásnál is!).
4.      Karmaóra belép a 8-as házba (óramutató járásával megegyezően halad). Indul egy hosszú, okkult folyamat, leépülés, műtétek, elengedés, a halállal való szembenézés. A Karmaóra fényszögeli a 8-as ház urát, ami együttáll a Felszállóval…
 

Frida sok arca
Portréi festészetének meghatározó részét képezik. Oroszlán AC, ura a Nap együttáll a Neptunusszal a Rákban. A Hold uralma alatt a sokszínűség, a változás az, ami állandó. Frida nem önmagát festi, hanem hangulatait. Az unalom és a fájdalom elől menekülve kezdett festeni. Befelé figyel, s ez a koncentrált magány alakítja jellemét, eredetiségét. Sok önarcképet festett, s ezt magányosságával magyarázta. Erre utal a horoszkóp Én-oldalának túlsúlya is. Az arca maszkszerű, szinte semmiféle érzelem nem tükröződik rajta, az arcot körülvevő, jelképes értelmet hordozó tárgyak, állatok, a háttérben látszódó táj árulja el a kép igazi mondanivalóját, pillanatnyi lelkiállapotát.A Huber módszernél fontos vizuálisan is „értelmezni” a Radix képletet. Ha ránézünk Frida horoszkópjára, szembetűnik a képletet uraló oppozíció, az 5-11-es tengelyen. Jelenthetne ez a „függőleges” fényszög, törekvést, ambíciót, vagy küzdelmeket. De ha jobban megnézzük a résztvevőket, látjuk, hogy a születési uralkodó (Nap) együttáll a 8-as ház urával, Neptunusz, s ez áll szemben a Retrográd Uránusszal és Retrográd Marssal, s olyan ez, mintha őt magát szúrnánk karóra, s gyakorlatilag ez is történik a közlekedési balesetben.  Mintha felszúrná, átszúrná valami a gerincoszlopát (Nap). Ezt az életérzést festi meg a lenti képen…
Érzelmileg is sokat szenvedett, a házasságában (Uránusz VII-es házúr). A sok Víz elem a horoszkópban szintén az intenzív érzésekre utal a pszicho-struktúrában (Radix).

The Broken Column

Kortársai őt egy gyönyörű, vonzó, temperamentumos, okos, jó humorú nőnek ismerik meg. Az egykori balesetnek első ránézésre nyoma sincs rajta, jóllehet időnként rettenetes fájdalmak gyötrik, gerincproblémák jönnek elő, rendellenességek jobb lábának vérellátásával. 32-ben derül ki, hogy – a baleset következtében – nem születhet gyereke. Várandós lesz és spontán elvetél.


Életének a balesetet követő három évtizedében több, mint harmincszor megoperálják.
1950-ben egy kilenc hónapos, hét operációval járó kórházi kezelést követően haláláig erős fájdalomcsillapítókon él, 1953-ban amputálják a lábát, s ezt követően, 47 évesen,1954. július 13-án hal meg.Az állatbarát Firda
Nehézségei ellenére tele volt életörömmel. Imádta az állatokat, embereket, a szórakozást, a művészetet.

Dolumentumfilm Frida életéről


„I joyfully await the exit – and hope never to return” – Frida
„Boldogan várom a kilépést – és remélem, soha nem térek vissza” - FridaAdatok forrása:

Film az életéről:

 


Előadás: Kapcsolataink többgenerációs mintái és a személyiségfejlődés állomásai a horoszkópban


Kapcsolataink többgenerációs mintái és a személyiségfejlődés állomásai a horoszkópban
az Életóra-Karmaóra technikája

Előadás: 2018. 02. 24. szombat 19:00-től, a Soter Klubban
Mikor minek van itt az ideje? Család, pénz, életcél, egészség, karrier, párkapcsolat, munka, barátok, veszteségek, örömök… Látszik ez a horoszkópban?

Hogyan működik az Életóra és a Karmaóra? Mit jelentenek a hat éves ciklusok? A ciklusokon belül vannak aktív szakaszok és krízisek. Ezeket az időszakokat a Jegyváltások is átszínezik. Mit jelent, ha aktív egy planéta? Hogyan lehet ezekben az időszakokban tudatosan hozzáállni az adott élethelyzethez? Mit jelent a fejlődés az asztrológiai pszichológia szempontjából?


Hogyan nézzük a horoszkópban a „mélységet”? Szeretnék néhány példát bemutatni a Sorsbolygók és a Transzcendens bolygók megéléseiből, az általuk hozott nehézségek fejlesztő erejéből.

Mi a Sors és mi a Krízis? Életünkben, Kronosz/Szaturnusz kezében van a sorsról és a halálról való döntés joga, a Plútó viszont úgy hat, mint egy csábító, aki legkülönbözőbb eszközökkel él, hogy az embereket egy eszméhez kösse (például a nagyságról, gazdagságról és hatalomról szóló eszmékhez). Mindannyiunk életében ott vannak ezek a szellemek, amelyeket hívunk, amelyeknek elkötelezzük magunkat, míg végül a „mágikus" kötés ezt behajtja rajtunk. Ezekről fogok mesélni, ha eljössz az előadásra a Soter Klubba.

Belépő: 1000 Ft.