Életóra - Integrál szemléletű asztrológia iskola - 2017. május 15-én 17:00-től új csoport indult a Soter klubban!

2017. május 15-én 17:00-től új csoport indult a Soter klubban!

Az órák kéthetenként egyszer 3.5 - 4 órásak. 

Az órák időpontjai itt követhetők nyomon: KLIKK

Helyszín: Soter Ezoterikus Klub és Teaház
1066 Budapest,  Dessewffy utca 53.

a tanítás díja alkalmanként: 5.500 Ft,  s alkalmanként fizetendő.
A képzés időtartama: egy év


További információ a Soter Klubban1066 Budapest, Dessewffy utca 53
(1) 331 8186
Érdeklődni e-mailben és/vagy jelentkezni itt lehet: eletora@gmail.com

Az iskola elvégzése után lehet vizsgát tenni (nem kötelező), a sikeresen vizsgázók oklevelet kapnak. 

A jelentkezőktől e-mailben kérem a születési adatokat:
születés helye, és ideje (év, hónap, nap, óra, perc), s hogy melyik tanfolyamra jelentkezik!
A svájci Huber módszer, az asztrológiai pszichológia oktatója vagyok. Korlátozott létszámban oktatok. Erre azért van szükség, mert egy-egy előadás elméletét a jelenlévők horoszkópján a gyakorlatban is bemutatom. Első alkalomtól kezdve, saját képletünk elemzésén is dolgozunk csoportosan! A képleteket projektorral kivetítem, s a tanultakat mintaképleteken, csoporttársaink képletein és saját radixunkon (saját képlettel dolgozni nem kötelező, ha valaki nem szeretné, kérem szóljon előre!) is végignézzük. A kiscsoportos oktatás előnye, mindenkinek egyénileg is alkalma nyílik a gyakorlásra minden órán. Az órák interaktívak.

Az iskolába minden előképzettség nélkül is lehet jelentkezni. Az asztrológiai pszichológia gyakorlásának előfeltétele, hogy a tanítvány érett és kereső személyiség legyen, aki nyitott a befogadásra és változásra. 
A tananyagba, a Huber módszeren túl beépítettem a klasszikus és a modern asztrológiának azon elemeit is, amelyek hasznos pluszt nyújtanak az elemzések kapcsán.
Az első órán a tananyagon kívül, nyomtatott - Huber módszer szerinti - radix képletet és egy jelenléti könyvet -"leckekönyv"- kap mindenki! Ha valamilyen oknál fogva nem tud eljönni valaki az órára, a tananyagot és a hanganyagot e-mailben megkaphatja. Ha hosszabb időre marad ki valaki, jelenléti könyve segítségével folytatni tudja az iskolát, egy következő csoportban (nem kell elölről kezdeni). A jelenléti könyv bemutatásával ismétlésre is van mód, 1000 Ft-ért/alkalom. 

Olyan jelentkezőket is szívesen látok, akiknek jelenleg nincsenek még tervei arról, hogy asztrológusok legyenek, de szeretnék önmagukat, saját képességeiket és a környezetükben lévőket jobban megismerni, megérteni. 

Talán szokatlan, de kijelenthetem, hogy aki elvégzi az egy éves tanfolyamot, az képes lesz mélyebb személyiségelemzésre, valamint meg tudja látni a horoszkópból az életnehézségek okait. A hatodik órától, minden órát horoszkópelemzéssel kezdünk (mintaképletek), ahol gyakorlatban is kifejtjük az addig tanultakat, s mindeközben tanácsadói gyakorlatra is szert teszünk.

A Huber módszerben használt Életóra-Karmaóra technika, egy egyedülálló prognózisrendszer, amely sokkal egyszerűbb, kevesebb idő alatt elsajátítható, mint az általam ismert eddigi prognózismódszerek (szolár, lunár, direkciók, fokszám szerinti aktiválódás, stb).


Tanítványaimat minden alkalommal kész, nyomtatott jegyzetekkel várom! A jegyzet ára a tanfolyam díjában benne foglaltatik. 


Az oktatást nem kell egyben kifizetni, alkalmanként fizethető

Előzetes bejelentkezés szükséges: eletora@gmail.com


A tanfolyam témái röviden, az előadások sorrendjében:1. Az aspektusok


Az aspektuskép. Teljesen új technika. A fényszögeken kívül a tudattalan életmotiváció megfejtése az aspektusok első látásra kuszának tűnő vonalaiból. Az egyes aspektusfigurák értelmezése a motiváció és külvilág viszonylatában.2. A horoszkóp térszerkezete


Szubjektív mérő- és kapcsolatrendszer, a horoszkóp felosztása. Hemiszféra egyensúly, orientáció. A négy kardinális pont. A tengely-elmélet.


3. Az asztrológiai házak


Az asztrológiai házak, mint életterületek pszichológiai ismertetése. Az egyéni temperamentum és motiváció az életterületeken. Egy házon belüli dinamikus energia. A közbezárt jegyek jelentősége.
4. Az asztrológiai jegyek


A zodiákus jegyek értelmezésének hétköznapi kulcsai, a megélések, szintjei, pszichológiai értelmezésük. A temperamentum és motiváció az egyes jegyekben. A Napút, mint fejlődésünk útja.


5. Az égitestek


A planéták  jelentéstartalma, méltósága, lokális determináció, a születési uralkodó és szerepe.
6. Temperamentum és motiváció. 

A 4 elem, energia központú asztrológia a gyakorlatban. A hiányok megállapítása. A horoszkóp értelmezésének energia-alapú megközelítése.
7. A holdcsomók


A karmikus feladat a jelen életben. A karmikus feladat teljesítésének elősegítői és gátlói.8. Intelligencia és hivatás


Tanulási módszerek hatékonysága a személynél. Tehetségek és képességek, amelyeket fejleszteni érdemes. Pályaválasztási, alkalmassági kérdések a siker és érvényesülés érdekében.


9. Az MC


Az életünk "választható" célja, jövő, hivatás. MC, MC urának kozmikus helyzete és a legmagasabb égitest a születési képletben, mint a kiteljesedés eszközei. A hozzá vezető út - tengelyelmélet.


10. Érzelem, szerelem és partnerség


Egyéni szerelmi és szeretetképesség. A saját és a másik nemhez való viszony. A szexualitás. Szülői hatások, mint az ismétlődő partnerkapcsolati problémák gyökere. Miért vonzunk bizonyos embereket? Mit is keresünk a másikban?


11. Az Életóra - prognózis


Életünk ciklusai. Egyes életfeladatok és kihívások időben való behatárolása. A múlt és jelen megértése, valamint tudatos felkészülés a jövőre. Sorsirányítás.

12. Az AC

Személyiségünk kiteljesítése. A külalak a horoszkópban. Az aszcendens felismerése pontosításkor.
13. Fejlődési folyamat a horoszkópban - Életkönyv


Ciklikus ismétlődések az életben születéstől a halálig a személyiség fejlődése érdekében. Bizonyos élettémák és problémák visszatérésének okai és azok orvoslása. Az Életkönyv megírása, jövőnk megtervezése a múlt tükrében. Ez az előadás megmutatja, hogyan készítsünk a múltunkról asztrológiai biográfiát, amelynek ismeretében megtervezhetjük a jövőnket.14. A holdcsomó horoszkóp. Sorsforduló


Előző életek tapasztalatainak összessége = karma horoszkóp. Életeken keresztül vonszolt témák. A tudattalanban lerakódott passzív komponensek tudatba hozása, a gátlások és komplexusok oldása.


15. Holdcsomó horoszkóp 2. A Holdcsomó horoszkóp prognózisjelölője: Karmaóra

Karmikus élethelyzeteink, s annak kimenetele.

16. Holdfázisok

A születéskori holdfázis felismerése, értelmezése. 8 holdfázist különböztetünk meg, melyek megmutatják, hogy az inkarnálódott lélek hol jár a nagy inkarnációs cikluson belül. Megismerkedünk egy születéskori holdfázis alapú fogamzási módszerrel is, a Jónás módszerrel!


17. Ívdirekciók

18. A születési idő pontosítása


Az Életóra progressziós módszer segítségével, a múltban megélt fontos események alapján beállítjuk a születési időt.


19. Partnerhoroszkóp - Klikkhoroszkóp


A partnerség erősségei és gyengeségei. Szerelmi, házas, szülői, testvéri, rokoni, munka és minden más társas kapcsolat elemzésének új technikái.


20. A bolygók "haladása" - Tranzitok 


A bolygók „átvonulása”, sebessége s ezek jelentősége a Radix planétákra. A tranzitok, mint a komplexusok aktiválói. A retrográd bolygók szerepe és megélése.

A Huber módszer szerinti Életóra és Karmaóra fényszögek értelmezése és az aktuális tranzitok, együttes alkalmazása. A két progressziós módszer még pontosabban megmutatja, hogy mikor minek jön el az ideje.


21. Transzcendens bolygók a jegyekben - Generációs csoportfeladatok

A generációkat érintő transzcendens bolygók szerepe az egyén és a társadalmi megélés szempontjából. 


22. A Családi konstellációk a horoszkópban


Az asztrológiai pszichológia és a családállítás ötvözésének lehetősége a Radix horoszkóp segítségével. Hol látszanak a horoszkópban a többgenerációs elakadások, jóvátételi életek...
23. Egészségünk a horoszkópban. Az egészségügyi asztrológia alapjai. 

24. A Chiron szerepe a horoszkópban, egészségünkben. A gyógyulás útja.

25. Radix szintézis - Prognózistechnikák által az életút lekövetése, jövőbeli tendenciák - Elemzés menete

Kérdések és megoldások betegséggel, anyagi, pályaválasztási, párkapcsolati stb. problémákkal összefüggésben. Férfi-női, szülő-gyermek, testvérek, stb. kapcsolatokban a személyes szerep felismerése és a sorsjavító megoldások lehetőségei. Az elemzés menetének végigkövetése. Felmerülő nehézségek megbeszélése. Az elemzés körülményei. Egyén, pár, család, csoport, cég - egy és ugyanaz? Miért vagyok felelős és miért nem?

Az esetleges változásokat ezen a blogon lehet figyelemmel kísérni!

2014 július 24 - Egy különleges nap!


/Sally Rosenbaum: yellow dress oranges/

Július 24-én, csütörtökön, Jupiter napján, az év egyik legkülönlegesebb égi konstellációját tapasztalhatjuk meg.

A Hold saját otthonába érkezik a Rákba, s együttáll a Vénusszal. A Nap is uralmi helyzetben van az Oroszlánban, együttállásban a Jupiterrel. Mindkét fővilágosító saját Világából köszön le ránk, s mindkettőjüket egy-egy szerencsebolygó támogatja (Fortuna Major és Minor).

A Nap – Jupiter együttállás az Oroszlánban (22:41-kor egzakt, nem egy gyakori konstelláció: 12 évente egyszer fordul elő az Oroszlánban), az élet örömeire segít ráhangolódni, arra, hogy megtapasztaljuk az Élet Napos oldalát!

Jó idő ez a cselekvésre, az ünneplésre, valami beindítására, valami olyan meglépésére, amit már régóta halogatunk.

Kérhetsz is az Égiektől segítséget, csak ajánlj fel cserébe valami "egyenértékűt" a saját életedből...

Fogyó Holdnál „elfogyasztunk dolgokat”, például olyan szokásokat, amelyek akadályoznak abban, hogy örüljünk a pillanatnak. Ezen belül is, a Fekete holdsarló fázis segít abban, hogy mágikus erővel radírozz ki mindent, ami akadályoz, vagy ideje túllépni rajta. Merj kilépni a kényszerű határok közül, s azt tenni, amit igazán szeretnél! De ez nem csak a nagytakarítás vagy lomtalanítás ideje, hanem a tudás és tapasztalás esszenciává sűrítésének rövid, de hatékony pillanata is.

Érdemes berajzolni a fenti konstellációt a Radix horoszkópunk külső körére, hogy jobban lássuk, melyik tranzit-energia, milyen személyes életterületen segít minket. A rajzot tedd ki lakásod azon részére, amely térrendezés szempontjából leginkább "elősegíti" a már megfogalmazott célok elérését, vagy tedd házi oltárodra, s erősítsd meg, a hozzáillő energiákkal (gondolok például arra, ha egy utazás szervezését indítod el, akkor tégy az oltár mellé egy vonzó képet, a helyről, ahová mennél).

A Nap–Jupiter együttállás, a Hold-Vénusz együttállás, Neptunusz trigonnal nem csak kellemes napot ígér, hanem olyan indítóenergiát, amelynek lendületét kár lenne nem „felhasználni” céljaink tudatos eléréséhez!

Még van két napod, hogy megtervezd, mit indítasz útjára ezen a különleges és bőséget hozó jupiteri napon!

2014. 07. 24. 22:41 BudapestPszichoszomatika és asztrológiaHermann Meyer: Pszichoszomatika és asztrológia című könyvéből

Reakcióminták a különböző szinteken

1.) Az ember mindig újat akar anélkül, hogy a régit feldolgozta volna, és a tapasztalatokból levonta volna a szükséges következtetéseket.

2.) Az ember nem tudja az újat befogadni és integrálni, mert képtelen a régit elengedni.

3.) Az ember el tudja ugyan fogadni az újat, de hiányzik a bátorsága, ereje vagy ideje, hogy új formákat teremtsen. Az ember kényelemből marad meg a réginél.

4.) Az ember elengedi a régit, a felismerésekből levonja a szükséges konzekvenciákat, és a tapasztalatot az újba integrálja.

Aki a szükséges transzformációsa folyamatokat nem viszi végig, vagy ott megragad, akkor betegséget és szenvedést okoz magának.

A szociális újraalkalmazkodás értékskálája

Esemény
Pont
Partner halála
100
Válás
73
Partnerek szétköltözése
65
Elzárás (börtön)
63
Közeli személy halála
63
Házasságkötés
50
Elbocsátás
47
Kibékülés a házastárssal vagy partnerrel
45
Nyugdíjazás
45
Hozzátartozó betegsége
44
Terhesség
40
Szexuális nehézség
39
Gyarapodás a családban
39
Foglalkozásváltás
39
Anyagi helyzet változása
38
Egy jó barát halála
37
Újabb tevékenység felvétele
36
Párkapcsolatban veszekedések gyakoribbá válása
35
10 000 Dollár feletti hitel vagy kölcsön felvétele
31
Kölcsön vagy hitel visszafizetés esedékessége
30
Feladatváltozás a munkában
29
Gyermek elhagyja a családi otthont
29
Probléma a partner rokonságával
29
Rendkívüli személyes teljesítmény
28
Házastárs új munkát kezd, vagy fejez be
26
Iskola kezdete és vége
26
Változások az életkörülményekben
25
Változás a személyes szokásokban
24
Nehézségek a feljebbvalókkal
23
Munkaidő- vagy munkakörülmény változás
20
Lakhelyváltás
20
Iskolaváltás
20
Változás a szabadidő eltöltésében
19
Változás az egyházközségi feladatokban
19
Változás a társadalmi tevékenységben
19
10 000 Dollár alatti kölcsön vagy hitel feltétele
17
Változás az alvási szokásokban
16
Változás a családi találkozások gyakoriságában
15
Változás az étkezési szokásokban
15
Nyaralás
13
Karácsonyi ünnepek
12
Szabálysértés
11
Pozitív élmények szintén okozhatnak stresszt.

Holmes és Rahe készítették a fenti táblázatot. Tapasztalatuk szerint, ha valaki egy éven belül 150 stressz-pontot összegyűjt, akkor 50 százalékos esélye van a megbetegedésre, vagy legalább is negatív változás áll be az egészségében. Ha valaki 300 pontot gyűjt, akkor 90%-os esélye van a megbetegedésnek.

A stressz akkor nem okoz betegséget, ha a változásokhoz tudatosan állunk hozzá, és a képességek fejlesztésével felnövünk az új helyzethez, feladathoz.
Az asztrológia különösen hatásos segítség az átstrukturálásban, amennyiben időben éppen érintett szimbólum szerinti személyes képességet felső, szellemi szinten éljük meg.