A kimondott szó ereje – Húrelmélet


A húrelmélet és az M-elmélet két egymásra épülő részecskefizikai modell, mely a részecskéket nem pontszerű, hanem kiterjedt objektumokként kezeli (húrok, membránok).

A húr „anyagát” valójában egy rezgés tartja fenn. Ha energiát adunk neki, akkor változik a rezgése és más lesz a részecske.

Az ólom és az arany egymás mellett állnak a periódusos rendszerben. Ahhoz, hogy az ólomból arany legyen, csak egyetlen elektront kell megváltoztatni, de azt nem „fizikai” síkon.

A rezgés valójában hang is. A világot is egy isteni hang (rezgés) hozta létre és tartja fenn. Mi is kelthetünk rezgéseket, teremthetünk és teremtünk is mindennapjainkban.

Aki képes magasabb rezgésszámon megszólaltatni lényét, annak élete minősége is változni fog. Rezgésszint

"Mindenik embernek a lelkében dal van

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek."

Babits Mihály