A könyv

„A könyv ahrimáni szellemi hatalom, de csak ha mechanikusan rögződik. Meg kell nemesítenünk a nyomdászatot a Mihaél-bölcsesség iránt érzett áhítatos érzületünkkel.”
/Dr. Rudolf Steiner/