A felszálló holdcsomó a házakban

A felszálló holdcsomó az egyes radix házakban megmutatja, hogy mely életterületen szükséges ebben az életben gyakorolni és megoldani azt a feladatot, amellyel előző életek mindegyikében gyengék, adósok maradtunk.
A felszálló holdcsomóval szemben lévő asztrológiai jegy ugyanazon fokára kell elképzelnünk a leszálló holdcsomót, azaz az eddigi összes életben oda, arra az életterületre koncentráltunk . A tudattalanunkban még mindig ott érezzük magunkat otthon, azaz a szemben lévő ház által szimbolizált életterületen. Az a dolgok könnyebbik vége, akaratlanul is odahúzunk, amíg a sorstapasztalatok alapján rá nem ébredünk, hogy kibillent az egyensúly, hogy nem vagyunk boldogok.
Sorosunkat akkor tartjuk saját kezünkben, akkor boldogulunk, ha gyakoroljuk az otthonosságot az új életterületen (a radix felszálló holdcsomó háza szerint), de nem billenünk át erre az oldalra, hanem igyekezünk egyensúlyt teremteni a két életterületen.
Nos akkor nézzük, melyik életterületen (asztrológiai házban) mi a karmikus feladatunk:
Felszálló holdcsomó az
1. házban
Legyünk önmagunk akkor is, ha partnerségben élünk. Figyeljünk a másikra, de ne adjuk át teljesen magunkat egy kapcsolatban, hanem őrizzük meg szuverenitásunkat.
2. házban
Igyekezzünk magunk kikaparni a saját gesztenyénket. Ne számítsunk arra, hogy majd más gondoskodik rólunk, magunknak kell megteremtenünk és megőriznünk saját értékeinket, legyenek azok anyagiak vagy szellemiek. Ápoljuk és fejlesszük képességeinket, hogy ne legyünk másokra rászorulva. Ide tartozik még az önbizalom is, amelyet másoktól jövő dicséret, elismerés nélkül is meg kell szereznünk.
3. házban
A feladat a saját beszéd, a kommunikáció fejlesztése, amely mások számára is érthető és egyértelmű. Amit kimondunk, az legyen saját véleményünk, amelyért kiállunk, amelynek igazát vállaljuk. Az egyensúly érdekében azonban ügyeljünk arra, hogy a kollektív mentalitás, szokások és viselkedési formák bennünket neveljenek, de ne fogadjunk el mindent kritika nélkül a többség elveit és véleményét.
4. házban
Biztonságos helyet, otthont kell teremteni, ahol jól érezzük magunkat. Életünk végéig emlékeznünk és figyelnünk kell arra, honnan származunk, mit jelentenek nekünk a szülők és a szűkebb hazánk. Csak a hagyományaink és gyökereink tisztelete vezethet bennünket saját, egyéni céljaink megvalósításához.
5. házban
Az önkipróbálás és önmegvalósítás a karmikus feladatunk. Első sorban a kapcsolatainkon keresztül, saját erotikus erőnk fejlesztése a feladat. Félreértés ne essék, ez nem feltétlenül jelent számos szexuális kapcsolatot. A nőnek a saját nőiességét, a férfinak a saját férfiasságát kell fejlesztenie, a nemek közötti különbségek, a saját és a másik nem örömeinek felismerése útján. Ide tartozik még a saját gyermekekkel való intenzív foglalkozás is. Kerülni kell az álszent moralizálást.
6. házban
Az egzisztencia házában a karmikus feladat nem első sorban a munka végzése, hanem annak felismerése, mire vagyunk alkalmasak és képesek. Fejleszteni kell a kötelesség tudatot és meg kell tanulni közös célért másokkal együtt dolgozni, szolgálni.
7. házban
A karmikus feladat a jóindulatú kapcsolatfelvételben és a kötődésben van. Minden kapcsolatban az Egyensúly megteremtésén kell munkálkodni (legyen az magán vagy üzleti kapcsolat). Ügyelni kell az egyenlő jogokra és előnyökre a partnerségekben, felelőséget kell vállalni a partnerért.
8. házban
Egészséges egyensúlyt kell teremteni az egyéni és a kollektív gyarapodás között. Tudni kell a helyes mértéket és arányt az enyém-tied között. Tudni kell lemondani mások javára nagylelkűen, meg kell teremteni az anyagi és szellemi egyensúlyt önmagunkban úgy, hogy ne billenjen ki az egyensúly egyik irányba sem.
9. házban
A karmikus feladat a szellemi autonómia megteremtése. Megfelelő megfigyelő és megkülönböztető képességet kell fejleszteni önmagunkban, hogy a kollektív gondolkodási minták és viselkedési formák megértése után kialakíthassuk saját egyéni világnézetünket. Toleranciát kell gyakorolni, amely úgy lehetséges, ha idegen kultúrákat ismerünk meg.
10. házban
Feladtunk, hogy életünket saját kezünkbe vegyük, Törekvéseinket, egyéni vágyainkat úgy fogalmazzuk meg, hogy illúziómentesen, reálisan meg is valósíthassuk azokat. Hivatástudat és komolyság, valamint felelősségérzet vezet el a célhoz. A siker elérésével ne feledkezzünk meg családunkról és származásunkról.
11. házban
A fő feladat a bizalom megteremtése önmagunkban, valamint magunk és mások között. Erre a barátságok adnak jó lehetőséget, de nem feltétlenül csak személyes kapcsolatokban tehetjük ezt. Fontos az etikai érzék fejlesztése. A saját etika azonban ne válasszon el bennünket az emberektől, ne gondoljuk, hogy jobbak,. Értékesebbek vagyunk másoknál, főleg ne akarjunk jobbak lenni a kapcsolataink által (sznobizmus).
12. Házban
A karmikus feladat az önmegfigyelés, az önismeret és önmagunk megtalálása. Ehhez intenzív belső lelki munka szükséges. Foglalkozni kell az én és a kozmosz kapcsolatával, a spirituális fejlődéssel.