Szeptember 4-én 17.30-tól telihold meditáció az Akasha Klubban

Szeptember 4-én 17.30-tól telihold meditációt tartok az Akasha Klubban. Akasha KlubA telihold a teljesség, a maximális életerő felébresztésének ideje. A közös meditáció segítségével megtisztítjuk testünk, lelkünk. Leföldeljük fölösleges energiáinkat, s új, építő kozmikus energiákat gyűjtünk az Univerzumból. Várunk szeretettel!


Addig is néhány gondolat amivel érdemes foglalkozni az elkövetkező napokban:


A szeptember 4-i telihold alkalmával a Szűz és Halak jegyek és a 6-12 tengely jelentéstartalma kerül előtérbe!

A nap, tudatosságunk jelölője, éves körútján, augusztus végén elhagyta otthonát (Oroszlán). Leszállt trónjáról a király és szolgálatba állt (Szűz). Ez a tervezés, munkába állás, számlálás, betakarítás és a termés rendezésének időszaka. Innentől kezdve látványosabban kezdi meg a természet a téli napfordulóig tartó befelé fordulásra való ösztökélést. Gondoljuk át, hogy az évkörben előttünk álló időt hogyan kívánjuk beosztani. Sok alázatot tanító élethelyzeten keresztül vezet a fejlődés útja, s nincs valódi haladás ezek megtapasztalása nélkül. Ezekből születik a szelídség, az ítéletmentesség az együttérzés, a szeretet elfogadásának képessége, amelyek a lélek legfőbb erényei.

Az egónk felfelé törekvését, tündöklési vágyát és reményét a különlegessé válásra fel kell áldoznunk, meg kell engednünk magunknak, hogy „egy legyünk a sok közül”, aki felajánl magából valamit egy őszinte szolgálatban. Ez a szolgálat szólhat családunknak, a Földanyának, állatoknak vagy növényeknek, vagy egy idegen embernek is.

Ebben az energiában valóban felszabadító és mély megnyugvást adó lehet egy egyszerű nemes gesztus, amely mögött elnémul a személyiségünk szereplési vágya.

Ezt emeli tovább a Halak telihold energiája, egy felsőbb oktávra.

A Szűz és a Halak archetípus fontos része még a gyógyító szerep küldetése. Aki már foglalkozik gyógyítással, vagy csak szeretne, annak különösen fontos ezen a napon meditációban kapcsolatba lépnie fenti segítőivel, mert segítségük által igen látványos fejlődésre tehet szert.

A gyógyító sors azonban rendkívüli alázatot igényel, s fontos az éber önvizsgálat. Fontos a folyamatos tanulás, önképzés is, s a gyógyító legyen tudatában, hogy minden egyes páciensétől ő is kap valamit, tanulhat valamit.

Az égiek elmondása szerint azoknak az embereknek, akiknek élettervében szerepel a gyógyító szerep, azoknak az aurája bizonyos pontján él egy holografikus szimbólum, vagy pecsét. Ez a pecsét hordozza a korábbi életeiből származó gyógyító felszentelés és beavatás élmények kódjait.

A Szűz – Halak telihold a legalkalmasabb ezen pecsét újraaktiválására, illetve újabb gyógyítási területek, kapuk megnyitására, vagy a már korábban megszerzett ismeretek elmélyítésére.

Fontos időpont ez a gyógyulásra vágyók életében. Aki alázattal kéri a gyógyulást, az nagy segítségeket kaphat odafentről.

Ezen a napon csodálatos új energiák indulnak el, amelyek tiszta, gyógyító erőt hoznak. Aki meditációban követi az eseményeket, s kéri gyógyulását, tapasztalhatja, hogy egy fényszálon kapcsolják aurájához a gyógyuláshoz szükséges új fénykódok energiacsomagját.

Mielőtt azonban felnyithatnánk ezeket a kódokat, el kell mondani egy fogadalmat, hogy új erőinket a Fény szolgálatába ajánljuk majd. A fogadalom elmondása közben tarthatunk egy hegyikristályt a kezünkben (Szív vagy Harmadik szem csakra magasságában), hogy tiszta szerkezetébe beprogramozzuk a fentről érkező kódokat. Ez nagy segítségünkre lehet az év folyamán, ha elakadnának gyógyító energiáink.

„Annak nevében, hogy az vagyok, aki vagyok, fogadom, hogy ’gyógyító énem’ erejét, csak és kizárólag a Fény szolgálatában használom fel. Alázatban, szeretetben felajánlom magam Isteni Énem bölcsességének, és a legmagasabb Gyógyító Forrás vezetésének. A szívemen át megnyitom lényem, és kérem a bennem szunnyadó gyógyító erők aktiválását és e küldetés felszentelését!”

Ne feledjük el napközben a Nap energiákhoz tartozó kristályainkat, éjjelre pedig a Hold energiákat kedvelő kristályokat kirakni a szabad ég alá, hogy magukba szívhassák (megtisztítás után) a kozmikus energiákat. Fontosabb kristályaidat hozd magaddal a meditációra.