Nyilas Telihold - 2009 december 2

"Az Úr (...) nem mond ki semmit,
Nem rejt el semmit, hanem jelez."
Herakleitos
Meditáció az Akasha klubban: december 2-án 17:30-tólDecember 2-án, szerdán reggel  8:30 –kor ünnepelhetjük a Nyilas Teliholdat. Nap a Nyilasban, Hold az Ikrekben. Míg az Ikrek jegyében jár a Hold (dec 3. 17:01), addig a Telihold teljes fényében ragyog! Segíthet bevilágítani tudatunk árnyékos oldalát.


Hasznos kulcsok, nyilas analógiák a meditációhoz: igazság, igazságosság, igazságtalanság, égi igazságszolgáltatás, lelkiismeret, őszinteség, ítélet, felmentés.


Hisszük, hogy létezik Isteni Igazság, csak éppen nem biztos, hogy célja megmutatkozni. Legalábbis mindaddig, amíg háborogva követeljük az ítéletet. A karmikus igazságtétel sem a mi feladatunk, s mások jó útra térítése sem.


Az igazság önálló életet él, független attól, hogy a résztvevők mit hisznek. A maga oldaláról mindenkinek igaza van. Az őszinteség is egy objektív tény, amelynek nincsenek fokozatai, csak az emberi szerepek szerint.


A Nyilas jegyéhez tartozik még a felsőbb szellemi tanulmányok, a Mesteri csoportokkal való kapcsolatkeresés.


Ne feledjük, hogy hitünk a legfőbb erőnk, amely összefűzi a látható és a láthatatlan világokat, hogy azok egy ponton (Szt. Andrástól Vízkeresztig), az Ég kegyelméből, és lelkünk fényének erejéből átfordulhassanak egymásba.


A régi ember hitte, hogy a téli „napforduló" misztériumában, amikor meghal, s még ugyanabban a pillanatban meg is születik az új életet adó, áldott fény; (Megváltó születik Isten akaratából).  Éjféli harangszókor aranyossá válnak (vagy borrá változnak) a vizek, a kút vize is, s ha benne megmeríti az almát, amely számára az élet „egész"-ségét idézte meg, az szakramentummá lényegül.Napjaink szellemi üzenete:

Itt a Földön a saját keresztedet fel kell vállalnod. Odafentről mindenki csak annyi terhet kap, amennyit elbír. Nem kívülről kell várni a megoldást!

Meg kell szüntetni a kötéseket és a függő viszonyokat! Nincsenek többé spirituális vezetők (legtöbbjük már elment a Földről, vagy visszavonult) miért?

A megváltódás és a beavatás egyénre szabott. Ember embert nem tud már beavatni. Elő tudjuk magunkat készíteni, s utána reménnyel lenni. S ha jól csináltuk, akkor a beavatás „megtörténik”.  (Szeretnék itt két csodálatos könyvet ajánlani: Tímár Katalin: Emlékképek az örökkévalóságból, Rakonczai József: Üzenetek önmagunknak)

Aki elkezd lépegetni, onnan fogja észrevenni, hogy fejlődik, hogy lecserélődik a baráti köre. A kapcsolataink teherbírását felül kell vizsgálni a Krisztusi szeretet fényében. Önmagunkért kell felelni – nem másokért. Asztrológiai elemzésbeli példák, amit napi szinten látok: az emberek többsége meg akarja változtatni a barátját, gyermekét, anyósát stb., de általában nem önmagát… Sokan eljönnek hozzám, s elemzést kérnek mindezekről a személyekről, de nem saját magukról (amit eleve nem tudok teljesíteni, mert nem lenne etikus mást elemezni a jelenléte hiányában).

Advent ideje a legalkalmasabb az önkeresésre! (Advent első vasárnapja, mindig november 27. és december 3. közé esik. Idén november 29.) Advent – eljövetel - az Úr eljövetele. Ne feldjük, hogy az út sokszor fontosabb, mint a megtapasztalás, tehát az előkészítő 4 hét, az szinte tartalmasabb kell legyen, mint az ünnep, maga a Karácsony… A helyes hozzáállás: az előkészítés fontosabb mint a megtapasztalás.

Önkeresés első fontos kérdése: Jó úton járok? Ha igen, azt onnan lehet tudni, hogy az ember reggel amikor felébred, örömmel ébred, tettre készen, frissen. Ereje teljében van.

Hogy "mások" vagyunk, ne nagyon hirdessük, akinek ránk van szüksége, úgyis megtalál minket.

A világunk energiákból szőtt erő. Ez az erő az érzelmek által működtethető. Harmóniában ez az érzelem: a szeretet. De figyeljétek meg: ha valakit utálok, az összes negatívuma rámragad. Ha valaki vágyai korlátlanok, korlátozva lesz.

1999 óta teremtői képességekkel vagyunk felruházva. Saját magunk alakítjuk, alkotjuk a misztériumainkat, a mindennapjaink szertartását. Szeretnélek arra sarkallni benneteket, hogy mindenki a saját szertartását végezze el. Saját magával, családjával, vagy a hasonló minőségű emberekkel.

Földelés! A földelés a fontos, nem a tűzönjárás. Ha valaki még a földön sem tud lépkedni, akkor hogyan akar kozmikus energiákat lehozni? Hova? Ehhez meg kell teremteni az alapot, a gyökereket. Kontaktus a természettel és a kerttel. Fák ölelése. Jó minőségű étkek fogyasztása, ami beépül (keveset, de jót!).

Tudatosan kellene lépkednünk a Földön. Minden lépéssel tudatosan kontaktust teremteni Földanyánkkal. Különösen a nők járása gyógyítja Földanyát és viszont, a szoknya minden libbenésével Földanya energiát küld a szoknya alá. Harangozó szoknya! Manapság az alsó (gyökér csakra) energiája mindenkinél  kisebb, mint a felső, pedig fordítva kellene, hogy legyen. A lányoknál ezért is lenne fontos a szoknya, hogy beterelje a földenergiát az alsó csakrákhoz.A Szent Andrástól Vízkeresztig tartó időszak a legalkalmasabb az önbeavatásra! December 21-én áll a legalacsonyabban a Nap. Nyitva van az ég! Itt van lehetőség, hogy önmagunkon átforduljunk. Ennek az átfordulásnak az archetípusa (őskép, szimbólum) Szt. András.


Az Advent, Nyilas időszak a magyarságnak különösen fontos.


Az emberéletben a Nyilas időszaka a köztes létben, a purgatóriummal rokon. (Nem véletlen, hogy Alexandriai Katalin közbenjárásával a tisztítótűzből szabadulhat meg a lélek!) A léleknek a régiek hite szerint el kell szakadnia minden földi kötéstől - az ittmaradottaknak „el kell engedniük" a Teremtőhöz vágyakozót, hogy ahonnan jött, a „Bak nulla fokán", a „Tejút hasadékon" vissza tudjon térni, immáron véglegesen az Úrhoz, aki a földi élettel próbára tesz valamennyiünket.A Nyilas az égre céloz. Messze van az égtől, lehetetlen, hogy eltalálja,  túl messze van, de mégis az a cél. Mit üzen ez nekünk: A szándék a fontos. Ebben az időszakban, decemberben állítsuk magasra a mércét, a célt, a szándékot! Stabilan kell állnunk a Földön, a kentaúr is három lábával a Földön állva biztosítja a legstabilabb pozíciót (gondoljunk csak a három lábú székre). Az égre figyelni. Készen kell állnunk, s törekedni az ég felé.

A lélek sűrűsége az Advent 4 hete alatt anyaggá válik. Minden karácsonykor új fénygyermeket kell szülnünk,  saját magunkat, újjá kell szülessünk. Ennek az alapja a befelé fordulás és a feltétel nélküli szeretet. A Telihold képlete: