SRI CHINMOY: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág


Kérdések és válaszok az asztrológiáról, a természetfelettiről és a túlvilágról
A fordítás alapjául szolgáló mű: Astrology, the Supernatural and the Beyond

Előszó

 A világ számos táján tartott, közönség számára is nyitott meditációi és egyetemi előadásai során Sri Chinmoynak több ezer kérdést tettek fel az okkultizmus, az asztrológia, a repülő csészealjak, a földönkívüli lények és hasonló témák vonatkozásában. Általában vonakodik az ilyen témák megvitatásától, mivel úgy érzi, a kereső értelmi kíváncsiságának kielégítése nem növeli az adott személy törekvését vagy Isten iránti odaadását. Ugyanakkor istenmegvalósított spirituális mesterként Sri Chinmoynak szabad bejárása van a belső világokba, így egyike azon keveseknek, akik valóban hiteles és mértékadó magyarázatot tudnak adni ezekre a jelenségekre, és időről időre válaszolt is ilyen témájú kérdésekre. A könyvben a legérdekesebb kérdésekből és Sri Chinmoy ezekre adott válaszaiból válogattunk.

 Asztrológia és jóslás
 KÉRDÉS: Mi a véleményed az asztrológiáról? Van igazság az asztrológiai jövendölésben?
SRI CHINMOY: Az asztrológia egy tudomány. Még a spirituális keresők is belső tudománynak nevezik, spirituális tudománynak.
Az asztrológia a csillagok dala. Ami elrendeltetett, és ami már a megnyilvánulás világába lépett, az mind meg van írva a csillagokban. Amikor az asztrológia a múlttal foglalkozik, ami már feljegyeztetett, akkor majdnem mindig helyes a következtetése. De az asztrológia segítségével betekinthetünk a lehetőségekbe is. Az asztrológia a múlt ismerete alapján megkísérli megmondani a jövendőt. A tapasztalt asztrológusok mesterei annak, hogyan kell behatolni ezen birodalom igazságába. Az asztrológia, ha gondosan és tudományosan művelik, legtöbbször teljesen pontos olyan hétköznapi emberek esetén, akik nem hisznek Istenben és saját magukban. De ha valaki hisz magában, ezzel a hittel felülmúlhatja az asztrológiát. Ezért mondjuk azt, hogy a hit, a töretlen akarat segítségével megváltoztatja a dolgokat. Ha akaratunk töretlen, megváltoztathatjuk sorsunkat. Igaz, minden múltbeli cselekedetünk fel van jegyezve a csillagokban. De ha ki akarjuk törölni a sorsunkat, az olyan, mintha egy magnószalagról törölnénk valamit. Mondok valamit, és az feljegyzésre kerül. De ha ki akarom törölni, megtehetem.
Az asztrológia száz százalékig pontos, ha valaki teljesen a fizikai világban él, és közönséges emberi életvitelt folytat. Ha valaki belép a belső életbe, a spirituális életbe, akkor az ő esetében az asztrológia hatvan-hetven százalékig helytálló. Ha a törekvő tudatosan vagy tudat alatt kapcsolatban van belső lényével, és belső lénye állandó kapcsolatban van a Forrással, akkor nagyon sok rossz dolgot elkerülhet. Végül, mikor valaki tudatosan bensőséges kapcsolatban van Istennel, esetében az asztrológia egyáltalán nem alkalmazható, mert az ő életében minden közvetlenül Istentől ered. A valódi egység Istennel messze felülmúlja az asztrológiát. Ha erős törekvésünkkel azt mondjuk: „Isten, én ezt nem akarom”, és ha egyek vagyunk Istennel, akkor Isten azt mondja: „Jó, akkor ne fogadd el.” Ez persze nem vonatkozik azokra, akik még kezdők a spirituális életben. Csak azok tudnak teljes mértékben kilépni a csillagok hatása alól, akiknek közvetlen belső kapcsolatuk van a legfelsőbb Lénnyel. De senki sem marad örökre kezdő. Az idő múltával egyre előrébb haladunk spirituális életünkben, és egyre védettebbek leszünk múltunk erőivel szemben.
Nos, még ha valaki nem is kereső, akkor is le lehet győzni az asztrológiai jövendölést. Egy mélyebb szinten mindig létezik egy magasabbrendűbb erő, amit Isten Kegyelmének nevezünk. Isten Kegyelme bárki sorsát meg tudja változtatni. Ez a Kegyelem mindenható; megváltoztatja az okkult lehetőségeket, felülmúlja az asztrológia törvényeit, amik Isten kozmikus Törvényei. Előfordul, hogy egy asztrológus jövendölése valójában igaz, mégsem válik valóra, mert Isten Kegyelme közbelép. Ez az oka, hogy az asztrológia csak harmincöt-negyven százalékban bizonyul igaznak, ha a jövőt érinti. Ha tudjuk, hogy van valami, ami végtelenül magasabbrendűbb, mint az asztrológiai törvények, akkor abban kell hinnünk. Ezért tanítványaimtól azt kérem, ne higgyenek a horoszkópokban és a tenyérjóslásban. Higgyetek törekvésetekben. Ha teljes mértékben hisztek törekvésetekben és Isten Kegyelmében, üdvözülni fogtok. Nem kell aggódnotok a jövőtök miatt.
Indiában jó néhány horoszkópkészítési rendszer ismeretes. A Bhrigu rendszer a legjelentősebb. Több ezer éve vezették be és mára már sokkötetnyi irodalma van, amelyben mindent feljegyeztek. Csak odaadod a képleted a brahminnak, az asztrológusnak, aki ezt a rendszert használja, és ő ott a szemed előtt fellapozza a megfelelő oldalakat, és mindent elmond az életedről. Ez nagyon gyakran igaz. Az élettörténeted már le van ott írva. Ha jól rajzolták meg a képletet, még horoszkópot sem kell készítenie. Az már eleve le van ott írva.
A legidősebb bátyám, aki asztrológus, elment egy olyan asztrológushoz, aki jól ismerte ezt a rendszert, és akinek mind megvoltak a régi szent könyvek, amikben minden le van írva. Amikor megmutatta a képletemet ennek az asztrológusnak, az azt mondta, hogy tizenkét éves korom után a horoszkópom nem használható tovább. Teljesen igaza volt, mivel tizenhárom éves koromban megvalósítottam Istent, és így védetté váltam az asztrológiai törvényekkel szemben.
Szeretnék még egy esetet elmondani a Brhrigu rendszerrel kapcsolatban. Az anyai nagybátyám elment egy asztrológushoz, hogy ezen rendszer szerint készíttesse el a horoszkópját. Neki és a feleségének nem volt gyermekük. A horoszkóp megemlítette, hogy ennek a párnak sosem lesz gyermeke, mert a nagybátyám, aki előző életében vadász volt, megölt egy vemhes szarvast. Miközben a szarvas az utolsót lélegezte, lelke így imádkozott Istenhez: „Ó Istenem, megölte bennem a gyermekemet. Kérlek, következő életében ne adj neki gyermeket!” Isten meghallgatta a szarvas imáját, és a nagybátyámnak ebben az életében nem lett gyermeke. Megvalósulásom után koncentráltam, hogy megnézzem, vajon igaz-e ez a történet a nagybátyámról, és úgy találtam, hogy teljességgel igaz.
Nos, ez nem jelenti azt, hogy amit az asztrológusok mondanak az mindig igaz. Távolról sem. Egyszer az egyik tanítványom sírva jött hozzám, hogy valaki azt jósolta, hogy az apja abban a hónapban meg fog halni. Én azt mondtam: „Nos, ha az apádnak meg kell halnia, akkor az asztrológus jóslatának megfelelően meg is fog halni.” Azután koncentráltam, és azt mondtam neki: „Ne aggódj! Nem teszek semmit. Nem hozom le Isten Kegyelmét, még csak nem is imádkozom az apádért Istenhez, de ez a jóslat téves.” Higgyétek el, nem imádkoztam Istenhez, hogy érvénytelenítse az asztrológus jóslatát, de az apja még mindig él és egészséges. Egy másik tanítvány anyjának egy jóslat szerint december tizennyolcadikán vagy tizenkilencedikén kellett volna meghalnia. Ez a tanítványom keservesen sírt, de én mondtam neki, hogy ez a jóslat is téves. Az anyja még most is él.
Indiában sok olyan esetet ismerünk, amikor az asztrológia kudarcot vallott, különösen spirituális asramokkal kapcsolatban. Előfordul, hogy az asztrológus azt mondja, hogy mielőtt a gyermek tizennégy vagy tizenöt éves lesz, a szülei meghalnak. Ha azonban a szülők spirituális életbe kezdenek, mielőtt a gyermek elérné ezt a kort, még jóval tovább élhetnek. Nagyon sok guru megváltoztatta a tanítványai sorsát. Indiában nagyon sok történet szól erről. Például egy asztrológus azt mondta, hogy valaki egy bizonyos napon egy adott időpontban meg fog halni. De egy spirituális ember azt mondta neki, hogy jöjjön el hozzá. Az ember elment hozzá és a tanító a földre fektette, betakarta sárral, azután leült mellé és meditált. Mikor elmúlt a kijelölt óra, a guru eltávolította a sarat, ami új tanítványát fedte, és azt mondta neki: „Most menj el az asztrológushoz, és mutasd meg neki, hogy még mindig itt vagy a földön.” Nagyon sok ehhez hasonló hiteles eset létezik.
Életünkben vannak válságos helyzetek. Fiatal korunkban néha veszélybe kerül az életünk. De ha jelen van Isten kegyelme, vagy ha valaki, például valamelyik szülőnk vagy rokonunk tudatosan vagy tudat alatt imádkozik értünk, elkerülhetjük a veszélyt.
A horoszkópokban láthatjuk, hogy sokszor meg van írva az adott személy halála. Az asztrológus azt mondja, hogy veszély fenyeget majd, és az illető meghal. De ezek közül az emberek közül sokan életben vannak még. Ezen kívül a tenyerünkben is vannak vonalak, amelyek megmutatják, hány évet élhetünk itt a földön. Vannak esetek, amikor bárki, aki ért a tenyérjósláshoz megmondhatja, hogy az adott ember életvonala csak harminckét vagy harminchárom évre szól, ugyanakkor lehet, hogy ez a személy már hetvenkét vagy hetvenhárom éves. A tanítványaim között is van két vagy három olyan nő, akinek az életvonala teljesen meg van szakadva. Ha egy tenyérjós belenézne a tenyerükbe, látná a két különálló felet, és nagyon meg lenne lepődve, hogy még itt vannak a földön. Hogy történhet ez meg? Valamilyen magasabbrendű erő a felelős. Nincs olyan dolog, amit a Legfelsőbb Úr végtelen Kegyelme meg ne változtathatna.

KÉRDÉS: Mi a véleménye a jövendölésről? Valóban megismerhetjük előre a jövőt?
SRI CHINMOY: Amikor az emberek jósolnak, a jóslat néha valóra válik, máskor egyszerűen hibásnak bizonyul. Tételezzük fel, hogy nyitva van a harmadik szemed, és tudod, hogy valaki holnap meg fog halni. Ha elmondod neki, hogy ő holnap meghal, a lehető legtöbbet ártasz neki, mivel az a félelem, amit ma keltesz benne, elveszi minden életörömét, önbizalmát és biztonságérzetét. Félelme miatt hátralevő óráit már a halál birodalmában tölti. Még ha jövendölésed nem is válik valóra, az adott személy akkor is félig halott. Mi jó származik abból, ha megmondjuk neki, hogy meg fog halni? Nem valószínű, hogy ebből valaha bármi jó is származott.
Nagyon gyakran megesik, hogy az emberek döbbenetes pozitív jóslatokat tesznek, mint „kedvezni fog neked a szerencse” vagy „nagy ember lesz belőled”, „valami csodálatos lesz belőled, és az egész világ rajongani fog érted”. Ilyen jóslatok esetén gyakran látjuk az ellenséges erők gonosz beavatkozását. A személy, aki jósolt látta az igazságot, de az ő látása nem a Mindenható látása; ez olyan valakinek a látása, aki látni képes az igazságot, nem pedig az Egyé, aki megteremtheti és kinyilváníthatja az igazságot. Ha egy közönséges ember rendelkezik a jóslás képességével, úgy érzi ő teremtette az igazságot, de ez nem igaz. Egyedül Isten teremti az igazságot, és egyedül Isten képes megsemmisíteni vagy átalakítani az igazságot. Én személy szerint semmit sem szeretek megjósolni, mert a jövő megjövendölésével gyakran megszegjük a kozmikus Törvényt. Nem hagyjuk, hogy a jövő úgy fejeződjön ki, ahogy azt Isten szándékozta.
Egyszer egy tanítvány elment a Mesteréhez, és elmondta, egy asztrológus azt jövendölte neki, hogy még aznap meg fog halni. A Mester koncentált a tanítványra és azt mondta: „Igen, ez elrendeltetett, de lehozom a Mindenható Kegyelmét, és akkor meg tudlak menteni.” A tanítvány visszament az asztrológushoz, és azt mondta neki: „A Mesterem azt mondja, hogy a jóslatod nem válik valóra.”
Erre az asztrológus így válaszolt:” Több száz jóslatot adtam már, és minden jóslatom valóra vált. Ha a jóslatom a te esetedben nem válik valóra, a Mestered tanítványa leszek; ha viszont valóra válik a jóslatom, a Mesterednek kell eljönnie hozzám asztrológiát tanulni."
A tanítvány elmondta Mesterének, mit mondott az asztrológus, és a Mester ráállt az alkura.
Eltelt a nap, de semmi nem történt. Így hát az asztrológus elment a Mesterhez, hogy a tanítványa legyen, a mester pedig elmagyarázta neki: „A jövendölésed teljesen igaz volt. Vannak ugyan olyanok, akik téves jóslatokat adnak, de a te jóslatod igaz volt. De én lehoztam a Legfelsőbb Úr Kegyelmét, hogy megfordítsa tanítványom sorsát.

KÉRDÉS: Az utóbbi időkben az újságokban mindenütt olyan jóslatokat olvastam, miszerint a világ egy része szertefoszlik vagy belesüllyed a tengerbe. Van ebben valami igazság?
SRI CHINMOY: A világ tele van képzelődéssel. Isten nagyon kedves volt hozzánk, mérhetetlen képzelőerőt adott nekünk. Sem Kalifornia, sem Puerto Rico, sem a világ más része nem fog szertefoszlani. Ez egyszerűen abszurditás és képtelenség, még ha az asztrológusok ezt is mondják. Az ilyen rémhírek azonban nagy szenzációt keltenek. Ami a szárazföld tengerbe süllyedését illeti, mindig fennáll a lehetőség, hogy a Föld felszíne ily módon megváltozik, de ezt az asztrológusok nem tudják érdemben megjövendölni, mert mindig működnek olyan erők, amikkel ők nem tudnak számolni.
De miért foglalkozzunk azzal, hogy egy bizonyos hely megmarad-e vagy sem? Gondoljunk inkább saját megvalósulásunkra. Az Isten-megvalósítás a Célunk. Azon elmélkedni, hogy ez vagy az a hely továbbra is létezni fog-e, nem segít célunk elérésében. Ha Isten tudatában tudunk maradni, halhatatlanok vagyunk, de ha a földtudatban maradunk, nem leszünk halhatatlanok. Az isteni tudatállapot tesz minket halhatatlanná, nem pedig az a hely, ahol lakunk.

KÉRDÉS: Peter Hirkos, akit ma az egész világ ismer, egy hétköznapi ember volt, amíg egy házához közeli helyen le nem esett a létráról, és be nem verte a fejét. Amikor újra magához tért, képessé vált belelátni a jövőbe, és megmondani, hogy mi fog történni. Segít a rendőrségnek leleplezni a gyilkosokat, meg ilyesmik. Ön szerint mi történt, amikor leesett és beverte a fejét?
SRI CHINMOY: Ismernünk kell a múltját. Igaz, hogy ebben az életében hétköznapi ember volt, de ezt a képességet valószínűleg már korábbi inkarnációiban kifejlesztette. Egy adott órában megrázkódtatás érte ezt az embert, és ő azonnal felelevenítette régi életét és azt a képességet, amivel korábbi inkarnációiban rendelkezett.
Ez nagyon, nagyon sokszor előfordul a legközönségesebb emberekkel: szolgálókkal és cselédekkel. Ha valami komoly betegség támadja meg őket, mindenféle spirituális képességekhez jutnak; minden korábbi képességük feltárul. A betegség az utolsó lökés. Ezt a belső tisztulás csapásának nevezzük. Ez a csapás lényüknek, életüknek a megtisztítására szolgál. Ez nem véletlenszerű csapás; ez egy alkalom, amit a képességek megragadnak, hogy újra felszínre törjenek.

KÉRDÉS: Mi a különbség az asztrológia és a jóga között?
SRI CHINMOY: Az asztrológiának nincs meg a képessége, hogy megváltoztassa a sorsunkat, a spiritualitásnak, avagy a jógának ellenben megvan. Az asztrológia és a jóga között az a különbség, hogy az asztrológia csak jelez. A múlt alapján előrejelzi a jövőt, de nem változtatja azt meg. A jóga ellenben ténylegesen legyőzi a múltat, és alakítja a jövőt. Az asztrológia igen hatékonyan tölti be szerepét, egészen addig, amíg rá nem szánjuk magunkat a komoly spirituális életre. Ott az asztrológia fejet hajt, ahogy te is meghajolsz előttem. Amíg nem fogadjuk el a spiritualitást, az asztrológia nagyon erőteljes, mint egy oroszlán. Azután, ha komoly spirituális életbe kezdünk, az asztrológia apró házimacskává válik.

KÉRDÉS: Guru, egyszer azt mondtad, hogy megpróbáltál segíteni három tanítványnak, akiknél láttad, hogy elrendeltetett a haláluk. Azt mondtad, hogy kettőnél sikerrel jártál, a harmadiknál akkor még nem voltál biztos. Mitől függ ez? Az illető fogékonyságától?
SRI CHINMOY: Leginkább a fogékonyságtól. Én kész vagyok adni. Ha fogadni tudják, akkor minden rendben lesz, különben nem. Néha ellenállnak, vagy egyáltalán nincs életenergiájuk. Ha csak egy csepp életenergia is van, és az orvos ad egy injekciót, akkor az adott személy talán magához tér. Legalább van rá lehetőség és remény. De ha az illető már teljesen halott, mit használna egy injekció? Hasonlóképp, mindegy mennyi erőt hozunk le Fentről, ha az illető életenergiája túlságosan korlátozott, az eset teljesen reménytelen.

KÉRDÉS: Van-e annak valami jelentősége, ha egy gyermek nap- vagy holdfogyatkozás idején születik?
SRI CHINMOY: Egy csillagász vagy egy asztrológus illetékesebb lenne ennek a kérdésnek a megválaszolásában. Spirituális szempontból nézve, azt tudom mondani, hogy a napfogyatkozás alatt született gyermek hatalmas energiát hoz a földre. Ha a gyermek életének korai szakaszán ezt az energiát nem tereljük spirituális mederbe, az rengeteg gondot okozhat. A gyermek engedetlenné és fegyelmezetlenné válhat, és pusztító célra használhatja ezt az energiát. Ha a gyermek spirituálisan fejlett, határtalan energiáját a spirituális magasságok megmászására, és Isten munkájának elvégzésére használja. Ugyanakkor előfordulhat, ha az ilyen gyermek nem spirituális beállítottságú, hogy energiái Isten Kegyelméből mégis tökéletes egyensúlyba kerülnek. Ilyenkor szintén építő munkát végezhet a világban.
A holdfogyatkozás alatt született gyermekeknek édes, békés természete van. Ha a gyermek spirituális, akkor édes és harmonikus személyiségén és az Isteni iránti szeretetén keresztül éri el a célját. Ha az ilyen ember nem spirituális, hajlamos lehet a tunyaságra és az álmosságra, és egész életét mindentől elzárkózva és belsőleg alva töltheti.
 KÉRDÉS: A csillagok hatnak ránk, a Föld hat ránk, és így tovább. Amikor meditálunk, mi is hatással vagyunk például más bolygókra, vagy valami másra?
SRI CHINMOY: Attól függ ki az, aki meditál. Ha valaki már legfelsőbb rendű törekvő, és meditációja gyümölcsöt hoz, kézzelfogható gyümölcsöt, ilyenkor, az nagyon is hatással van a bolygókra. Meditációja behatol a bolygókba, és új életet teremt. A világatmoszférából egyfajta kifinomult spirituális energiát visz a bolygókba. De ha egy spirituális mester meditál, ha akarja, az ő meditációja Isten világegyetemének bármelyik bolygójába behatolhat. A magasan fejlett keresők, akik a megvalósulás küszöbén állnak, szintén befolyásolhatják a bolygókat. Amikor ezek az emberek meditálnak, behatolhatnak a bolygókba, vagy felajánlhatják meditációjuk eredményét a bolygóknak. Ez szinte minden nap megtörténik.