A DRÁGAKÖVEK LELKE - PRAXIS-VEZÉRFONALA drágakövek, féldrágakövek, kristályok nemcsak a bolygók, számok, színek és hangok hatásait összpontosítják magukban. A legmagasabb rendű ideálok, tehetségek, erények esszenciájaként rejtélyes inspirációkat hordoznak. E szellemi áramokat bizonyos gyakorlatok segítségével bekapcsolhatjuk lényünkbe: erőt, fényt és hőt nyerhetünk általuk. Érzékeny tárcsává tölthetjük fel őket, amelyek érintésünkre a segítség, védelem és gyógyító öröm erőit keltik életre bennünk.
De itt most előre kell bocsátanom tapasztalataim alapján, hogy minden embert legjobban önmaga érdekel, hiszen saját lényén át éli meg sorsát és a világot. Ezért ajánlatos volna, ha egyéni vezérideáljának megfelelő ékkövet választana, amelyet egyébként talizmánként is magával hordhat (a talizmán a rossz hatás elhárítására való, az amulett a jó erők bevonzásának védőmágnese). Aki e gyakorlatot végre akarja hajtani, az két gyertya között exponálja a választott követ. Meditáljon a hozzá társított szövegen. Képzeletében pergesse végig szimbolikáját, s próbálja befogadni valamennyi pozitív sugárzását. Azonosuljon vele. Ajánlatos többször végezni e praxist, hogy meditációs terében kigyúljon a kő gyógyító heve és fénye. Ha felidézi feszültségei, megpróbáltatásai idején, többleterőt nyer általa konfliktusai megoldásához.

Ametiszt

Ősi hagyományok szerint a drágakövek és az elemek azonos energiák különböző halmazállapotát jelentik. Az ametiszt már az ókori hellén és földközi-tengeri civilizációk kultikus ékköve volt; elnevezése is tőlük származik. A jóság és bölcsesség szimbólumaként úgyszólván valamennyi vallás főpapi díszöltözékének fontos tartozéka. Valódi szerepe azonban a későbbi évezredekben elhomályosult, jupiteri erőket idéző, mágikus varázskristályból méltóságot emelő, nemes dísszé alakult át. Ha spirituális gyakorlat keretében rendszeresen feltöltik csillagforrása tiszta fényével, a Nyilas és Halak szülöttek eleven hatóerejű, védő és jó emberi kapcsolatokat szövő talizmánjává lesz. Az ametiszt száma a 3 + 12. Hangja a B.

Akvamarin

„Az ékkövek és kristályok nem mások, mint megalvadt, kozmikus sugárzások.” Töménységükben tehát spirituális erők rejlenek, amelyek töltésüknek megfelelő hatást árasztanak.
Az akvamarin Uránusz-kő. Rezgése a hetes rendszer fölötti, tehát transzcendens természetű. Ha viselőjének képletében fontos helyen áll, és jók a sugárzásai, bizonyos túlérzékenységet okoz benne utazásokkal, különösen a repüléssel kapcsolatban. Előre megérzi a balesetveszélyt, s így el is tudja kerülni. Növeli a médiumi képességet. Ez pozitív értelemben annyit jelent, hogy érdeklődése a ráció fölötti síkok felé fordul. Intuíciója a képzelet legbizarrabb kiterjedéseiből merít inspirációkat.
Az akvamarin száma az 5 + 10. Hangja a H.

Karneol

Csillagképletünk fő jelölői szerint vannak ékkövek, amelyek szinte lényünk részévé válnak; felderítenek, biztonságérzettel töltenek el bennünket. Kölcsönhatás ez. Minél inkább megtelítünk egy ékkövet saját rezgéseinkkel, annál nagyobb erővel tükrözi azt vissza ránk, mégpedig megtisztított, legmagasabb hatása vonalán.
Mert a kristályok, a drágakövek isteni ideák, szellemi tulajdonságok élő jelképei. Magasabb régiókban élnek, és rejtélyes folyamatok mennek végbe bennük. Az antik kor embere mágikus hatást tulajdonított az ékköveknek, de tudta azt is, ha valaki testileg vagy lelkileg kivérzik, akkor a kő is „megbetegszik”, amelyet visel. Fakulttá, homályossá lesz. E tünetet figyelmeztető jelként értelmezték, sőt bajokat, bántalmakat hárítottak el a segítségével.
A karneol a legrégebbi hagyományok szerint rossz befolyásoktól védő, baleseteket elhárító „szerencsekő”. Barna színe ellenére Mars-erők hordozója, ugyanakkor benne rejlik az alkímia „tűzben átizzott hőjének” misztériuma is. Azokat az erőket szelídíti meg vagy idézi fel, amelyek a Föld géniuszának lényében szunnyadnak.
Az ősi idők főpapjainak mellvértjébe tizenkét drágakövet illesztettek a zodiákus-kör tizenkét házának megfelelően. A sort mindig a karneollal kezdték az isteni méltóság jelképeként. A karneol a földi halandók sorsáról döntő égi hatalmak, és az emberiség közötti hidat jelenti.
A karneol Mars-Szaturnusz kő. Száma a 8 + 9. Hangja a G + D.

Ónix

Szaturnusz ékszere. A „titkos éjszaka köve”, s a beavatás olyan misztériumaira utal, amelyek sötétségben mennek végbe. Színe ellenére — vagy éppen azért - rejtélyes álmok, megérzések idéző formulája, s a hátunk mögött lopakodó veszélyeket, rossz hatásokat „leföldeli”, vagyis elhárítja.
Régi korok papjai egyedül mágikus szertartások alkalmával viselték.
Mivel a drágakövekben elvont ideák kristályosodnak látható formákká, valójában sohasem balszerencsehozó, hanem védő és gyógyító hatásúak. Ha egy-egy tiszta fényű ékkőhöz baljós események fűződnek, azok forrása az emberi tudatlanság és kapzsiság, nem maga a fény-kő. A megigézett tolvajok tulajdonképpen azt az ideált kívánnák képében magukhoz zsákmányolni — esetleg még gyilkosság árán is —, amelynek a drágakő a jelképe.
Az ónix olyan szülöttek gyámkodó, szerencsehozó szövetségese, akiknél a Szaturnusz jó helyen áll, előnyösek a sugárzásai. A legtöbb „hűséget kötő” antik kámea és varázsgyűrű ónixból készült.
Az ónix száma a 8. Hangja a D.

Türkiz

A keleti eposzok királyai jogaruk varázsköveként viselték a türkizt. Ha belenéztek, meglátták benne a jövőt. A mesebeli királykisasszonyok tükrét türkizzel kirakott keret ékesítette, s ők nemcsak saját szépségüket, hanem távoli hadjáratokban küzdő szerelmesüket is megpillantották benne. A régi korok vizionáriusai Jupiter égi tájaira lestek rá egy-egy tiszta fényű türkizen át; csillagablaknak tekintették, amely csak a magasabb tudatállapot révületében vált áttetszővé.
Voltak bizonyos gyakorlatok, amelyeket az „ékkővé sűrített Jupiterrel” végeztek. A tisztánlátás képességének gyorsabb kifejlődését tulajdonították neki.
Perzsiában ma is a türkiz a legkeresettebb ékkő. Nyugtató, hűsítő hatású szerencsehozónak tartják, amely fokozza a szépséget, de a szépség keltette szenvedélyt nem indulattá korbácsolja, hanem benső örömmé oldja.
A türkiz száma a 3 + 12. Hangja a B.

Gyöngy

„Az Istenek könnye” a holdas vizek mélyén, kagylók ölelésében rejtőzik. Csillagok ideadómjából gördült alá, s azért búvik nehezen hozzáférhető zárlatába, mert a gyógyító részvét és az áldozatos erőfeszítések varázslatát őrzi. Amihez a föld gyermeke könnyen hozzáfér, azt nem becsüli semmire, de pszichikai képességei sem gyarapodnak tőle. A gyöngy messiási szenvedésekből és tapasztalásból született remekmű. A mélységben megtisztult erő jelképe.
A perzsa mítosz szerint a gyöngykagyló akkor nyílik ki, amikor a Hold utolsó és a Hajnalcsillag első sugara felvillan. Az igazgyöngy ezt a bűvös fényelixírt szívja be és árasztja ki magából.
A gyöngy Izisz ékszere. Száma a 7. Betűje a C.

Rózsakvarc

Vénusz és Szaturnusz nászában fogant misztikus kristály. A léthajnal derűje és az alkonyat mindenre emlékező megismerése ölelkezik benne.
A rózsakvarc áttetsző rózsaszíne már nem puszta visszfény. Legyőzte a sötétség félelmét és kísértéseit, s felderengtek benne az ibolyán túli kozmosz kiterjedései. A szelíd öröm és a halhatatlan szeretet ékköve, amely Szophiának, a Bölcsesség lányának felhős hajában csillog elszórtan, mint a végtelen, égi tér csillagpora.
A rózsakvarc száma a 6 + 11. Gyökérhangja a Ges.

Rubin

Az „Éjszakai Nap” szimbóluma; a kívül láthatatlan belső világegyetem határtalanságában ragyog fel teljes szépségében. E tulajdonságának megvan a pontos fizikai analógiája is. A rubin sötét kazettában jobban megőrzi tüzét, mint napfényben.
A rubin rejtett vénákat fakaszt fel. Mágneses módon vonzza a bizarr, transzcendens örömöket, de a fizikai szervezetet, a vérkeringést is frissíti, ha valaki fel tudja idézni, és magába oldja kristállyá fagyott megújító erejét. Különösen nehéz munkateljesítményekhez vonható ki belőle építő áram. E magasfeszültségű üzemanyag úgy lappang benne, mint atommagban a felszabadításra váró nukleáris energia.
A rubin száma az 1 +4. Gyökérhangja a Ram.

Smaragd

Hermész Triszmegisztosz nem véletlenül véste smaragdtáblára az analógiák tanának évezredeket átvilágító hieroglifáit. Különös társításként smaragdba vésett Izisz-képmást is gyakran találnak a régészek antik templomok törmelékének mélyrétegeiben. E két hatalmas ideapólus összefüggését és összetartozását egyedül a transzcendens logika ismerheti fel. Mert a smaragd a legelvontabb értelemben „androgün” ékkő. Hold-Merkúr áramok váltakoznak benne aszerint, hogy egy-egy kapcsolatot teremtő gyakorlat melyiket idézi általa.
Az ősi hagyományok telihold idején mágikus képességeket, profetikus látomásokat hívnak elő Izisz és Hermész ékszerével. Hatásos védelemnek tekintették szédülés, görcsök, különféle „rontások” ellen. A fiatal papnők a harmónia, hűség és ártatlanság jelképeként viselték. Mindenképpen magas szellemi rangot, kitüntetést jelentett.
Érzékeny egyéniségek zaklatottságukat csillapították, ha tekintetükkel belemerültek hűs színének óceánjába. Ha valaki elalvás előtt e sejtelmes csillogásra összpontosítja figyelmét, különös beavatási álmokat idéz fel vele, és megvédi magát a lidércnyomástól is. Álompraxis idején fogékonyabbá teszi a tudattalan zónákat, a feltett kérdésekre világosabb válaszok érkeznek ilyenkor.
A smaragd száma szintén a 2. Gyökérhangja a Lam.

Hegyikristály

A minden színt magába oldó teljesség és az egyensúly szimbóluma.
E szintézis egyedül a szenvedélyélet és a képzelet megtisztulásából vonható ki. A hegyikristály ezért az Adeptusok hegyének csúcsán gyúl ki alkonyatkor, amikor a Nap alámerül a nyugati égbolton. Jelt ad magáról a Hold és a Neptun együttállásának idején is, „amikor a Föld vizei varázstükörré alakulnak át, s a tisztánlátók megpillanthatják bennük az Istenek arcát”.
Ez az együttállás mágikus rejtjel. Akik meg tudják fejteni, azok kezükbe kapják az ég és föld nedveinek kötő és oldó hatalmát. E kristály esszenciáját azonban — éppúgy, mint valamennyi nemes ékkőét - az emberi lélek benső humuszából is ki kell fejteni ahhoz, hogy hatása teljes erejű gyógyáramként érvényesüljön lényünkben és sorsunkban.
A hegyikristály száma a 2+7. Ultrahangja a magas C. /Szepes Mária: A lélek anatómiája/