Telihold: Skorpió Nap – Bika Hold szembenállás


Aki teheti, ma este naplemente után gyújtson egy gyertyát és meditáljon az alább leírt energiákra.
Telihold
Skorpió Nap – Bika Hold szembenállás
2009. November 2.    20. 15Az e havi telihold a Bika – Skorpió tengelyt aktiválja. Érdemes megnéznünk születési képletünkben (Radix), hogy milyen bolygók álltak születésünkkor e két jegyben, illetve milyen bolygóink vannak a 2-es házban és a 8-as házban, (2-8-as tengely).

A Skorpió csillagkép jelentős csillaga az Antares (a négy királyi csillag egyike). Egyiptomban ősi hieroglifa. Szeth attribútumaként az isten pusztító aspektusára utal.

A Skorpió, Mithrasz-kultuszban a Bika (élet) ellentétpárja, a halál jelképe. A termékenység ellenfele: a bika spermáját próbálja elpusztítani.
A bikaölő Mithras

Ugyanakkor János evangélista attribútuma is (Sas | Skorpió), hiszen a négy szilárd jegy a négy evangélistának is megfelelője. (A Skorpió analógia sorában itt a kígyó az alacsonyrendű, a sas a magasrendű megnyilvánulást képviseli.)

A Skorpió jegy: az érzelmek (vizes jegy) megszilárdulása (szilárd). archetípusához az asztrológiai 8-as ház tartozik, amely a nagy transzformáció háza (többek között a halál és a betegségek háza is). Ez szimbolikusan azt jelenti, hogy rá kell néznünk „haldokló”, beteg részeinkre, kapcsolatainkra, élethelyzeteinkre. Aminek mennie kell, azt el kell engedni!Ma esti elengedő meditációnk irányulhat egy fájdalmas emlékképre, egy „csalódás érzéscsomagra”, egy álomra vagy vágyképre, amelynek megvalósulását egy adott módon várjuk, s ebben nem engedünk helyet más ideáknak, illetve a sors akaratának.

Tehát a problémáink, és betegségeink legmélyén, van egy hibás képzet, amelyet nem tudunk elengedni, feldolgozni, és nem tudunk megváltoztatni sem, s így az életellenessé válik, és ellenünk fordul.A Skorpió telihold általában bevilágít ezekbe a mélységekbe és fájó sebeket tép fel! A gyökér, a valódi ok és a destrukció mozgató ereje mutatkozhat meg ilyenkor, ha készen állunk ilyen mélységekkel konfrontálódni. Mernünk kell változni és változtatni!

A Skorpió jegy uralkodó bolygója a Plútó / Hádész birodalma az alvilág, a halottak országa. Charon pedig az, aki átvisz az alvilág folyóján, a Styxen. Az asztrológiában a gyökeres átalakulást, a megoldást követelő válságokat képviseli.„A Plútó tehát olyan erőt képvisel, amelyet csak akkor tudunk alkotó módon hasznosítani, ha kellően spirituális irányultságúak vagyunk, mert csak a spirituális fejlődés és a mélységében való gyógyítás élményterületei azok, ahol a Plútó energiáit negatív következmények nélkül lehet felhasználni.” (Stephen Arroyo)


A Bikában lévő Hold továbbfuttatja bennünk a legmélyebb félelmeinket, mindent, ami az anyaghoz, egzisztenciához, a 2-es ház tárgyköréhez kötődik. Felerősödhet a létbizonytalanság érzése, különböző egzisztenciális szorongások, mindannak féltése, amit biztosnak és stabilnak szeretnénk tudni életünkben. A 8-as ház oppozíciójaként megjelennek a betegségtől való félelmek, a szexualitáshoz kötődő bármilyen diszharmónia, szorongás, nem kiélt vágyak és elfojtások…Meditációban a helyes irány ilyenkor az, ha szembenézünk belső félelmeinkkel, frusztrációnkkal, majd a belső középpontunk felé közelítünk, ahol csupán szemlélői vagyunk az eseményeknek, s minden érzelmi és gondolati képzetet átengedünk magunkon. Ha fájdalmas képek, gondolatok jönnek, ne meneküljünk el előlük, hagyjuk, hogy hassanak, hagyjuk, hogy fájjanak, de tegyük ezt annak tudatában, hogy a középpont, a lényeg bennünk rezzenéstelen, békés és stabil, akárhogyan is változik körülöttünk az élet, a középpontunk érinthetetlen.

A telihold képlete: