A vizeink tisztaságáért, Földanyánkért szeretet-szert tartunk a Pilisben 2012.05.20.


Egy kedves barátunk, Bözséb által megálmodott, "lehozott" és szervezett, szeretet-szertartásra hívlak Benneteket a Pilisbe. Nagyon örülnénk, ha minél többen eljönnétek az alábbi programra. A részvétel ingyenes!

Tibor és én május 20-án, vasárnap reggel megyünk fel. Reggel 6:00-tól délig ott fogunk imádkozni a forrásnál. A nap további részében is megtaláltok minket, de örülnénk, ha a vasárnap reggelt együtt tölthetnénk!


Soha nem felejtem el, amikor néhány éve, Somlósi Lajos bakonyi böjttáborában Bözséb elkezdett mesélni az érzékeléseiről, a képekről amiket látott, az erdő tündéreiről, a manókról, akik megmutatták neki magukat. Ott, azon a hétvégén többünknek elkezdett megnyílni az erdő mélyének láthatatlan világa... Sokan kaptak inspirációt valamilyen módon. Van aki írt, van ki rajzolt, s van aki  a tábor után kezdett csak igazán szárnyalni. 

Remélem, ha eljöttök, nektek is elindul valami az életetekben, ami elvezet a materiális világon túli érzékelés csodás világába. Szeretettel várunk Benneteket: Tímea és Tibor

Akik szeretnének jönni azoknak pontos térképet is küldök! A részletekért nekem írjatok: gosztonyi.timea@gmail.com


Bözséb üzenete:


A szer örzőjének üzenete

     “A Möbiusz-szalag belsejében a három szent minőség./ Ég-Föld-”Önmagom”, Női minőség-Férfi minőség-Élet,Gyermek,Isten / Ha a szélek arcai egymásra tudnak nézni /az ember és a természet/, felismerve egymásban önmagukat, a tér meggörbül és a Möbiusz-szalag bárkává válik.  /Noé bárkája./  Így már alkalmas az élet megmentésére, hogy az tovább öröklődhessék.”


Ahol élünk, ahol lakunk és tevékenykedünk a világ egyik legnagyobb szent vízgyűjtő helye, Kárpát-medence. Egy anyai öl. Lábunk alatt óriási gyógy és ivóvíz készletek szunnyadnak, tisztaságuk megőrzése az egész világra kiterjedően a mi feladatunk.Viszonyunkat vizeinkhez, a Földbolygónkhoz itt méginkább meg kell határoznunk. /Tesszük ezt a vörös iszap áradása és a tiszai ciánszennyezés árnyékában./ Többek között egyik legerősebb eszközünk az ima. Mindenki rendelkezik vele, pénzbe sem kerül. Ajánljuk föl a szeretetszavainkat, időnk tört részét vizeinknek, Földanyánknak, a tisztulásnak, az újulásnak, az életnek!


     A világ vizeinek tisztaságáért, Fölanyánk tisztaságáért imádkozunk együttes szert téve 2012 május 19.-20.-ig a Pilis egyik fiatal forrásánál. A szer imamalomként működik, 32 órán át egymásnak átadva az ima folyamát kérünk tisztulást és áldást szeretett vizeinkre  és Földanyánkra.
     A forrás fölé, vagy épp benne állva egy megjelölt ponton vezeti a szert szeretett társunk, negyed óra- húsz perc átlényegültséggel, imáját mondva /kimondva a szavakat, hogy rezgése a fizikai térben is működhessen, koncentrálttá téve a figyelmet/, majd a szív szintjén egyesülve, egy öleléssel átadja a következő imádkozónak. Arcát, kezeit előtte megmeríti, megtisztítja a forrás hűs vizében, imája után megtölti kulacsát egy kevéske vízzel, amit otthona körül szétönt, hogy imája közvetlen környezetére is áldást hozzon.
     Szombaton 19.-én, napfelkeltével kezdjük a szert, majd hat órakor elindul az  imamalom, másnapig, 20.-án vasárnapig, délután két óráig. A vizek a hold felügyelete alá tartoznak, az épp megújhodó hold bennünk is és vizeinkben is segíti az újjászületést.
     A szer az egy évvel ezelőtt tartott Szeretet-gyűlésünknek folytatása. Akkor 32 ponton raktunk tüzet, s egyidőben mondtuk el a tisztító imáinkat. A tűzrakások egy éteri piramis alapjába íródott spirálison helyezkedtek el, akupunktúrás pontokként működve, a tűz ereje, imáink szándéka által kérve a tisztulást, ahonnan a szer tisztító energiája a spirális vonalát folytatva kilépett a piramisból  és szétfutott a Földbolygón, újrahangolódást, újjászületést hozva. Akkor egy meghatározott időben mondtuk az imáinkat, a tér különböző pontjain, most a tér egy meghatározott ponján, időfolyamba helyezve  engedjük tovább folyni őket, a teremtett világ “vérhálózatába”.
     Született egy ima  kifejezetten erre a szerre (lásd a bejegyzés végén!). A lenti ima mellett /melyet többször elmondva imamalomként használhattok/ saját imáitokat, szívetekből föltörő kívánalmaitokat is  belemondhatjátok a patak vizébe, ki-ki szíve szerint, saját szavainak megfogalmazásában.

    
A szer energiaábrája    

A “szert” az égi világokra hangolódva “szervezzük”, hogy “szervülhessen” a világ rendjéhez. Többek között egy leíró ábrát kaptunk az égiektől, mely a szer működő energiáinak rajzolata, térképe, lenyomata. A rajzolat olvasata a következő:

     “A fényt hordozó csepp az égre csöppen, átadva az egyesülés tiszta örömét. A fény kiterjedése óriási megkönnyebbülést hoz, az időtlen pillanatban az erő végigfut a  világegyetemen, mint egy hatalmas robbanás, fénypalástba bújtatva a földet és lakóit, és az egeket. A megvalósulás fölfelé tör. Keresi az egek fényességét. A tudást, óhajt, kívánalmat, /az információt/, a víz elem szállítja. A vizeink – tudásunk, óhajaink, kívánalmaink – az egekbe szeretnének jutni. Egyesülni az égi erőkkel, hogy egység lehessen. A folyamat termő.
     Alulról a poláris világból kétféle képpen működő anyagi rendből indul el az energia, tör fölfelé  hihetetlen erőkkel, hogy végén ponttá tömörülve áttörje az anyagi világ határait, s kifröccsenjen az égre. A lenti két erő összekapcsolódása és különbözőségükben behívható együttműködésük egymáshoz hangoltságuk, hihetetlen energiák forrása, és a fény elindul fölfelé. Kettősségük hármasságra nyílik szét.
A fogantatás a megteremtett harmónia.

A folyamatot külső erők párhuzamossága, rendbe szedettsége támogatja. Ezek az erők a fenthez is és a lenthez is ugyanolyan mértékben kötődnek. A folyamat energiái hullámtermészetűen áradnak szét a vízszintes irányokban.

     Két lábad a két erőd, a két oldalad, a balod és jobbod, a két működési rended, a női és férfi energiáid, a múltad és jövőd, az érzéseid és gondolataid, a tudat alattid és tudatos részed. Az ábrán balod spirális erővonalak mentén működik, besűrűsödik, majd kitágul. Jobbod jobb-bal irányok mentén halad föl és le.
     Lábaid közt folyik a forrás. Az eredő, az eredendő. Megtisztít, átmos. Te megáldod kétféle  kapott természeteddel, melyek folyamatos összeköttetésben /információ cserében/ állnak egymással, hogy a mozgás biztosítva legyen. A ki-be áramlás, a légzés, a kérés és a felajánlás. Feladatod a két erő együttes működtetése ezzel teremtve meg a harmóniát.
     Ajánld föl tiszta szeretetedet ennek a forrásnak, mely lábad közül, lelkedből, szellemedből tör elő. A víz tovább viszi áldáskérésedet és szerelmetes szavaidat. Az egyik csepp Te vagy. Ahogy egyesülsz a forrásfakadásnál a többi testvéreddel, rögtön tudják a végpontok a tengerek és óceánok megérkezésedet. Úgy indulsz el itt, hogy abban a pillanatban meg is érkeztél ott. Egyszerre vagy a forrás és az óceán, az eső és a könny. Te mint csepp éled az összes csepp múltját, jelenét és jövőjét. Eltűnik az idő, eltűnik a tér. Most és mindenhol jelen vagy. Mindenkiről tudsz és mindenki tud rólad. Amikor egy vagy a sok közül és az összes sok Te magad vagy.” 
          
    Megkönnyítitek munkáját, ha szeretteiteket hozva egy-két órát elvállaltok, megszerveztek magatok közt. Annál is inkább , mert a mindenkori szer vezetőjét mögé vagy mellé állva segíthetitek imádságában, erősítve az energiák megtartását, a figyelem koncentráltságát, az ima erejét.
    
     Befejezésül had idézzem a bakonyi Római-forrás egyik tündérét, Kilonát.

     “Hajnalban mikor ébred az erdő elhívom kis tündérpajtásaimat, hogy táncoljunk és énekeljünk együtt. Belecsípkedünk a patak vizébe, így ébresztgetjük őt. Szavakat suttogunk habjai közé, vigye és hírdesse jókívánságainkat amerre jár. Életszeretetünket és életkedvünket terítse partjaira a Teremtés örömét vigye, hírdesse egészen a tengerekig. Ott összetalálkoznak az örömhírek, melyeket más patakok és folyók tündérei csókoltak bele az útonlévő áradásba. Fényessé tesszük patakunkat.  Énekünkkel tisztítjuk, táncunkkal folyását segítjük.” /2011 nyara/

    Várunk Titeket a tündérek és az égiek nyomdokain! 

IMAVIZEINKÉRT, FÖLDANYÁNKÉRT

SZENT VÍZ

KI LÁBAIM KÖZT FUTSZ

MÖGÖTTEM EREDSZ
TENGEREKIG JUTSZ

HAD MOSSAM ÁT LÉTEZÉSED
SZÍVEM SZERETETÉVEL
TUDATOM FÉNYESSÉGÉVEL
SZAVAIM DICSÉRETÉVEL
HAD TISZTULJON BENNED ARCOM ÉS KEZEM
FÉNYESEDJÉK ÁLTALAD SZÍVEM ÉS SZELLEMEM

DRÁGA ÉLETNEK VIZEI
TISZTULJON MEG TESTETEK
TISZTULJON MEG LÉNYETEK
AZ EREDŐ REND ÁLTAL
SZERETETT SZAVAIM ÁLTAL
SZÍVEM KIÁRADÁSA ÁLTAL
LEGYETEK OLYAN TISZTÁK
AHOGY EGYKORON ÉLETRE HÍVTAK TITEKET

DRÁGA FÖLD ALATTI VIZEK
KIK KRISTÁLYBARLANGOKBAN SZUNNYADTOK
ÉS ŐRZITEK AZ ÉVMILLIÓK ŐSTUDÁSÁT
TISZTULJATOK!

DRÁGA FÖLD FELETTI VIZEK
KIK ÉPP KIBUKKANTOK
PATAKOKKÁ, FOLYÓKKÁ DUZZADTOK
ÉS ROHANTOK AZ EGYESÜLÉS FELÉ
TISZTULJATOK!

DRÁGA TAVAK
KIK BÉKÉSEN A HEGYEKBEN MÉLYSÉGEITEKKEL ZENGTEK TISZTELETET
A SÍKSÁGOKON ELNYÚJTÓZÓ ÖRÖMET
TISZTULJATOK!

DRÁGA TENGEREK ÉS ÓCEÁNOK
KIK OTTHONT ADTOK SZÁMOS ÉLETNEK
BEFOGADJÁTOK A FOLYÓKAT ÉS FOLYAMOKAT
ÖLELITEK A SÍK ÉS MAGAS PARTOKAT
KIK MEGMUTATJÁTOK A HATÁRTALAN VÉGTELENSÉGET
TISZTULJATOK!

DRÁGA FORRÁSOK VIZEI
KIK GYÓGYÍRT HOZTOK TESTEMNEK MELEG VIZEITEKKEL
KIK OLTJÁTOK SZOMJAMAT HŰS VIZEITEKKEL
TISZTULJATOK!


DRÁGA VIZEK
KIK MELEGRE PÁRÁVÁ VÁLTOK
KIK HIDEGRE JÉGGÉ FAGYTOK
TISZTULJATOK!

DRÁGA TESTEMNEK ÖSSZES VIZE
VÉREM, KI FÖNTTARTOD RENDSZEREMET, ÉS TUDATOM ŐRZÖD
KÖNNYEM, KI KÖNNYŰSÉGET HOZOL ÉS SZABADULÁST
NYÁLAM, KI ÁTALAKÍTOD SZÁMOMRA A KINTRŐL JÖVŐT,
ÉS CSÓKJAIMBAN TOLMÁCSOLOD A BENTRŐL JÖVŐT
ÖRÖKÍTŐ VIZEIM, KIK BEÍRTOK AZ ÖRÖKLÉT NAGY KÖRFORGÁSÁBA
TISZTULJATOK!

KEDVES VIZEID ÁLTAL
EMBER IMÁJA ÁLTAL
A SZERETET HATALMA ÁLTAL
TISZTULJ MEG DRÁGA FÖLD
KI BENNEM ÉLSZ
ÉS KIBEN ÉLEK ÉN

SZERETETEMET HOZOM ÉS
ÖNTÖM VIZEIDBE,
HOGY TALÁLKOZÁSUK
FÉNYESSÉGGEL TÖLTSE EL A VILÁGOT
TERMÉKENYÍTSE AZ EGYÜTT LÉTEZÉST

DRÁGA VÍZ
TÜKRÖM VAGY
LÁTOM BENNED A NAPOT
LÁTOM BENNED A HOLDAT
LÁTOM BENNED A CSILLAGOKAT
DRÁGA VÍZ
TÜKRÖM VAGY
LÁTOM BENNED ARCOMAT
LÁTOM BENNED ÖNMAGAMAT

EGY CSEPP VAGYOK AZ INDULÁSNÁL
TENGER VAGYOK AZ ÉRKEZÉSNÉL

TESTEM SÓS VIZEI A FÖLDANYA ÓCEÁNJA
TESTEM ÉDES VIZEI A FÖLDANYA FOLYÓJA

FORRÁS VAGYOK
KI FÖLTŐR A MÉLYRŐL A FÉNYRE
ÉS AZ EREDŐT A LEGTISZTÁBB FORMÁJÁBAN HÍRDETI

FOLYÓ VAGYOK
KI A GAZDAG PARTOKAT JÓSÁGGAL ÉS TERMÉKENYSÉGGEL TELÍTI

TENGER VAGYOK
KI ROPPANT HATALMÁBAN IS EMLÉKSZIK
FORRÁSA ELSŐ ELINDULT VÍZCSEPPJÉRE

MEGNYITOM A SZÍVEMET AZ ÉG FELÉ
MEGNYITOM A SZÍVEMET A FÖLD FELÉ
MEGNYITOM A SZÍVEMET ÖNMAGAM FELÉ

MEGNYITOM A SZÍVEMET AZ ÉG VIZEINEK
MEGNYITOM A SZÍVEMET A FÖLD VIZEINEK
MEGNYITOM A SZÍVEMET A TESTEM VIZEINEK

ÁLDÁS LEGYEN RAJTUK!


Szeretettel: Bözséb