Életóra előadás - kérdés-felelek kötetlen beszélgetés


Előadás a NapFényHázban - Budapest, Üllői út 115/a


2012 augusztus 27-én hétfőn 18:00-tól


Életünk tudatos alakítása. Bárki megkérdezheti, hogy hogyan tud jelen helyzetén hatékonyabban változtatni!
Ízelítőt adok az Életóra prognózistechnikájából a gyakorlatban is, a jelenlevők egyéni horoszkópjának vizsgálatával.


Előadás és kérdés-felelek, kötetlen beszélgetés

Az Életóra technika: az életünk ciklusai. Egyes életfeladatok és kihívások időben való behatárolása. A múlt és jelen megértése, valamint tudatos felkészülés a jövőre. Sorsirányítás az asztrológiai pszichológia segítségével. Fejlődésünk a horoszkóp tükrében.


A radix horoszkóp, a születés pillanatában az égboltról készült „fénykép”. Az asztrológus, aki a horoszkópot (görög, horo=óra scopos=nézni) készíti, belenéz az „órába”, vagyis az idő minőségébe, hogy az adott személy életét vizsgálja. Ha a horoszkópot, s annak szimbólumait értelmezni tudjuk, akkor sok mindenre fény derülhet.
Az Életóra technika, a Huber módszer egyedülálló prognózis-technikája. Képzeljük el, hogy születésünk pillanatában egy láthatatlan mutató indul el az aszcendenstől az óramutató járásával ellentétes irányban. Ez a Bruno Huber szerinti Életóra mutatója.

Az Életóra segítségével a személyiség teljes fejlődése nyomon követhető a horoszkópban. Az Életóra fényszögeivel aktiválja a radix planétákat, amelyek születési képletünk szerinti megélési feladatainkat jelölik: a bolygó által hozott életfeladat aktiválódik.

A megélés egyénenként nagyon változó lehet, függ a bolygó eredeti helyzetétől, a múltbéli megélésektől, s attól, hogy az ember fizikai, lelki vagy szellemi szinten éli-e életét. Ezen megélések által fejlődünk.
A fejlődés lehet tudatos vagy tudattalan. A tudattalan fejlődés a spontán megélt tapasztalatok sorát jelenti, melyek idővel, ha elég sokszor „elszenvedjük” őket, a lelket átégető tapasztalatként formálják a személyiséget. Az életben eljátszott szerepeinken keresztül tapasztalunk mindaddig, amíg ezekből a szerepekből fel nem ébredünk.


Ha lelkünkben tudatosul Isteni lényünk egy szikrája, akkor azon a területen megtörténik a transzformáció, vagyis a felébredés: továbbléphetünk.
A gyermekkori traumák sokszor lemerülnek a tudattalanba. Később, felnőtt korban a pszichológus is nehezen fér hozzájuk. A legtöbb felnőttkori viselkedési és lelki probléma mögött, gyakran egy gyermekkori, vagy előző életbeli élmény áll.
Ezt a megélést, élményt tudatosíthatjuk, így feldolgozhatóvá tehetjük. A korábbi Életóra fényszögek, és az általuk kiváltott múltbeli életesemények megélésének tükrében immár tudatosan tervezhetjük a jövőt. Mi várható, s hogyan szeretném mai, legjobb tudásom szerint megélni azt…Ha a korábbi negatív élmények érzelmi töltetétől megszabadulunk, akkor a bolygóenergia aktiválódásával érkező lehetőség az életünkbe nem automatikus reakciót −"elszenvedést"− hoz, hanem tudatos tervezéssel konkrét fejlődést, olyan irányba, amerre menni szeretnénk.
Ezen pontok felismerésében, múltbeli események feldolgozásában, a jövő tervezésében tud segíteni a Huber módszer


Életkönyv - napló