Szőke Lajos: Betegségeink lényege - a születésünk előtt elhatározott és a Lelkünk által jóváhagyott Feladattervünktől való eltérés

Betegségeink a Lelkünk üzenetei az EGO erejének, (az Ész logikájának), amennyiben nem a dolgunkat végezzük, amely miatt a földi világba születtünk. Akkor nem a „dolgunkat” végezzük, ha a születésünk előtt elhatározott és a Lelkünk által jóváhagyott Feladattervünk helyett az EGO erejével, (pl. félelmeinkkel és vágyainkkal), e Feladattervvel ellenkező irányba nyomakodunk. Jelzésként ekkor iktatja be Lelkünk a betegséget. A betegség a felnőtt világ „kiváltsága”, döntéseink felelősségének egyik terhe, hiszen az Ember nem betegségre, s fájdalomra született. Betegségeink mértéke az eltévelyedésünk mérőszáma is; minél betegebbek vagyunk, annál egyértelműbb a jelzés, hogy eltértünk a születésünk előtt, általunk jóváhagyott Isteni Élettervünktől.

A gyermek még Angyal, vagyis Bűntelen. Minél kisebb, annál inkább igaz ez. Betegségei tehát elsődlegesen a hozzájuk legközelebb állók eltévelyedéseit jelzik, de ebből sokat tanul a felnőtt környezet és a társadalom is. Léteznek „hozott”, karmikus betegségek is, melyek több száz éves, nem megoldott problémák jelzésére utalnak. Az orvos csupán a tüneteket tünteti el, a Lelkünk üzeneteit teszi láthatatlanná, (mintha a postás nem adná át nekünk a számunkra érkezett levelet). Földi Ész azonban a Lelkiségünket képtelen kijátszani, mert ha orvoshoz és tablettához fordulunk, s a Lélek üzeneteit ezek „tönkreteszik”, a Lelkünk előkészít egy másik betegségjelzést, s ismét érkezik az Üzenet.

De létezik gyógyító orvos is! Aki megmondja, hogy igazából bennünket az érzelmi, lelki problémák, „stresszek” tettek beteggé, s gyógyulni csak akkor fogunk, ha a lelki, érzelmi gondjainkat megoldjuk. Létjoga – ideiglenesen – csak a „prompt”, hirtelen bekövetkező balesetek, életet veszélyeztető sérülések gyógyításának lenne. Az operációk millióinak erőltetése hatalmas üzlet, akárcsak a gyógyszeripar. Az átlagorvos sajnos egy erőltetett, de igen keresett piacgazdasági termék (és ezért pénzforrás) kereskedősegédje, de lehet, hogy mesterembere. Ez a termék: a „gyógyszer”. Vakmerő, Égbekiáltó, aljas módszer gyógyszeripari termékeket, mint a „legjobb jót”, reklámozni. A régebbi korok pápaszemes „doktorbácsija” legalább úgy tett, mintha tenne valamit. Az idő gyorsulása miatt, ma ezt már mellőzik, s immár az emberi világ is eléggé be van csapva; a többség már nem is óhajt gondolkodni. Kínjában „a falat kaparja” a Lélek, amikor mi reménykedve lessük egy egy „szövetmintavétel” eredményét. Tudjuk mi ez? Az orvostudomány az Élet Metamorfózisának Goethe szerint megfogalmazott áldásos megfigyelése helyett a Halál tanulmányozására rendezkedett be. S mi Boldogok Vagyunk, ha a „Szövetmintavétel” eredménye optimális, azaz; ha a belőlünk kivágott, kivett Élő Sejteket a mikroszkópi vizsgálatokhoz már megölték, s azok váltig hasonlítanak egy hullából kiszedett hasonlóan halott sejtállomány sajátosságaihoz, akkor mindenki boldog. Figyelj! Nem furcsa ez?

Ha ez személyes betegség, akkor mi a járvány? Személyes „betegségünk”: a Lelkünk üzenete, az EGO -nk erejének. A járvány egy következő SZINT; egy komolyabb megnyilvánulás, egy átfogóbb tudatosság jelzése: A járvány a Föld – Anya, s az Élő Bioszféra – Lény üzenete, minden embernek. Ha az Élő Bioszféra üzen, mert „nem jól” végezzük emberi dolgainkat a Földön, akkor az Üzenete: erdőpusztulás, zúzmara fagykár, időjárási anomáliák, járványok, stb. Amennyiben Föld – Anyánk üzen, (mert valamely nagy hibát, emberi mulasztást vagy túlkapást követtünk el), akkor Üzenete: földrengés, tengerrengés, szökőár, vulkánkitörés, stb. S az Ember ezeket az Üzeneteket vagy megérti, s változni, változtatni próbál, (viselkedésén), amennyiben pedig nem; akkor egyre súlyosbodó földi körülmények között találja magát.

Csak Óvatosan!

Ha bárki is úgy érezné, hogy ö már elindult a lelki fejlődés és átváltozás útján, ezentúl igen elnézőnek és felettébb körültekintőnek kell lennie másokkal szemben. Mert akik esetleg még nem érzik eme átváltozás szükségességét azok feltehetően sokkal többen vannak, s mivel övék a föld, ők irányítják a törvényt. Van arra száz írott példa a múltból, hogy mire képes a „többség”, ha „felfigyel” a lélekben törekvő kevesekre. Amennyiben a többség felfigyel a valóban törekvő kevesekre, nehogy azt gondoljuk, hogy fel fognak nézni ez utóbbiakra, és azonnal követik a jó példát! Nem! A történelem folyamán eddig mindig az történt, hogy a többség felfigyelt erre a törekvő kisebbségre, s ezt követően az utóbbiakat gyorsan eltették láb alól. Mert ez kevésbé fárasztó megoldás, mintha ők maguk változni kezdenének. Olvassuk együtt, hogy 2500 évvel ezelőtt mit jegyzett fel erről Salamon király-, mi a többség véleménye a lélekben törekvő emberről:
„ÉLETMÓDJA ELTÉR MÁSOKÉTÓL ÉS SZOKATLANOK AZ Ő ÚTJAI, HAMIS PÉNZNEK NÉZ, S VÁDOL BENNÜNKET A GONDOLATAINKÉRT, MINT SZEMETET, KERÜLI ÚTJAINKAT, S MÉG RÁNÉZNI SEM JÓ”. Szőke Lajos             


Szőke Lajos könyvei letölthető formában