Életóra - Integrál szemléletű asztrológia iskola

2019. március 13-án, 10:00 órától új csoport indul a Soter klubban!


Az órák kéthetenként egyszer 3.5 - 4 órásak. 

Az órák időpontjai itt követhetők nyomon: KLIKK

Helyszín: Soter Ezoterikus Klub és Teaház
1066 Budapest,  Dessewffy utca 53.

a tanítás díja alkalmanként: 5.500 Ft,  s alkalmanként készpénzben fizetendő.
A képzés időtartama: egy év


További információ a Soter Klubban1066 Budapest, Dessewffy utca 53
(1) 331 8186
Érdeklődni e-mailben és/vagy jelentkezni itt lehet: eletora@gmail.com

Az iskola elvégzése után lehet vizsgát tenni (nem kötelező), a sikeresen vizsgázók emléklapot kapnak. 

A jelentkezőktől e-mailben kérem a születési adatokat:
születés helye, és ideje (év, hónap, nap, óra, perc), s hogy melyik tanfolyamra jelentkezik!
A svájci Huber módszer, az asztrológiai pszichológia oktatója vagyok. Korlátozott létszámban oktatok. Erre azért van szükség, mert egy-egy előadás elméletét a jelenlévők horoszkópján a gyakorlatban is bemutatom. Első alkalomtól kezdve, saját képletünk elemzésén is dolgozunk csoportosan! A képleteket projektorral kivetítem, s a tanultakat mintaképleteken, csoporttársaink képletein és saját radixunkon (saját képlettel dolgozni nem kötelező, ha valaki nem szeretné, kérem szóljon előre!) is végignézzük. A kiscsoportos oktatás előnye, mindenkinek egyénileg is alkalma nyílik a gyakorlásra minden órán. Az órák interaktívak.

Az iskolába minden előképzettség nélkül is lehet jelentkezni. Az asztrológiai pszichológia gyakorlásának előfeltétele, hogy a tanítvány érett és kereső személyiség legyen, aki nyitott a befogadásra és változásra. 
A tananyagba, a Huber módszeren túl beépítettem a klasszikus és a modern asztrológiának azon elemeit is, amelyek hasznos pluszt nyújtanak az elemzések kapcsán.
Az első órán a nyomtatott - Huber módszer szerinti - radix képletet és egy jelenléti könyvet -"leckekönyv"- kap mindenki (ennek lényegét az első alkalommal mondom el)! 

Olyan jelentkezőket is szívesen látok, akiknek jelenleg nincsenek még tervei arról, hogy asztrológusok legyenek, de szeretnék önmagukat, saját képességeiket és a környezetükben lévőket jobban megismerni, megérteni. 

Talán szokatlan, de kijelenthetem, hogy aki elvégzi az egy éves tanfolyamot, az képes lesz mélyebb személyiségelemzésre, valamint meg tudja látni a horoszkópból az életnehézségek okait. A hatodik órától, minden órát horoszkópelemzéssel kezdünk (mintaképletek), ahol gyakorlatban is kifejtjük az addig tanultakat, s mindeközben tanácsadói gyakorlatra is szert teszünk.

A Huber módszerben használt Életóra-Karmaóra technika, egy egyedülálló prognózisrendszer, amely sokkal egyszerűbb, kevesebb idő alatt elsajátítható, mint az általam ismert eddigi prognózismódszerek (szolár, lunár, direkciók, fokszám szerinti aktiválódás, stb).

Az oktatást nem kell egyben kifizetni, alkalmanként fizethető

Előzetes bejelentkezés szükséges: eletora@gmail.com


A tanfolyam témái röviden, az előadások sorrendjében:1. Az aspektusok

Az aspektuskép. Teljesen új technika. A fényszögeken kívül a tudattalan életmotiváció megfejtése az aspektusok első látásra kuszának tűnő vonalaiból. Az egyes aspektusfigurák értelmezése a motiváció és külvilág viszonylatában.2. A horoszkóp térszerkezete

Szubjektív mérő- és kapcsolatrendszer, a horoszkóp felosztása. Hemiszféra egyensúly, orientáció. A négy kardinális pont. A tengely-elmélet.


3. Az asztrológiai házak

Az asztrológiai házak, mint életterületek pszichológiai ismertetése. Az egyéni temperamentum és motiváció az életterületeken. Egy házon belüli dinamikus energia. A közbezárt jegyek jelentősége.
4. Az asztrológiai jegyek

A zodiákus jegyek értelmezésének hétköznapi kulcsai, a megélések, szintjei, pszichológiai értelmezésük. A temperamentum és motiváció az egyes jegyekben. A Napút, mint fejlődésünk útja.


 


5. Az égitestek

A planéták  jelentéstartalma, méltósága, lokális determináció, a születési uralkodó és szerepe.
6. Temperamentum és motiváció. 

A 4 elem, energia központú asztrológia a gyakorlatban. A hiányok megállapítása. A horoszkóp értelmezésének energia-alapú megközelítése.
7. A holdcsomók

A karmikus feladat a jelen életben. A karmikus feladat teljesítésének elősegítői és gátlói.


8. Az életünk célja, jövőképünk

Az életünk "választható" célja, jövő, hivatás. MC, MC urának kozmikus helyzete és a legmagasabb égitest a születési képletben, mint a kiteljesedés eszközei. A hozzá vezető út - tengelyelmélet.


9. Érzelem, szerelem és partnerség

Egyéni szerelmi és szeretetképesség. A saját és a másik nemhez való viszony. A szexualitás. Szülői hatások, mint az ismétlődő partnerkapcsolati problémák gyökere. Miért vonzunk bizonyos embereket? Mit is keresünk a másikban?


10. Az Életóra - Prognózis 1.

Életünk ciklusai. Egyes életfeladatok és kihívások időben való behatárolása. A múlt és jelen megértése, valamint tudatos felkészülés a jövőre. Sorsirányítás.
         
       
11. Személyiség és külalak

Személyiségünk kiteljesítése. A külalak a horoszkópban. Az aszcendens felismerése pontosításkor. A különböző karakterjegyek és kozmotípusok, hogyan felismerhetőek a személyiségben és a külalakban. Hogyan ismerem fel a genotípust és a kozmotípust? Mit ad a nevelés és a társadalmi pozíció a személyiséghez és változtat-e ez a megjelenésen?
12. Fejlődési folyamat a horoszkópban - Életkönyv

Itt már az Életóra technikával dolgozunk a gyakorlatban! Ciklikus ismétlődések az életben születéstől a halálig a személyiség fejlődése érdekében. Bizonyos élettémák és problémák visszatérésének okai és azok orvoslása. Az Életkönyv megírása, jövőnk megtervezése a múlt tükrében. Ez az előadás megmutatja, hogyan készítsünk a múltunkról asztrológiai biográfiát, amelynek ismeretében megtervezhetjük a jövőnket.  A felvezető elemzés-gyakorlat is az Életóra technika gyakorlati fázisait illusztrálja.13. A holdcsomó horoszkóp. Sorsforduló

Előző életek tapasztalatainak összessége = karma horoszkóp. Életeken keresztül vonszolt témák. A tudattalanban lerakódott passzív komponensek tudatba hozása, a gátlások és komplexusok oldása. /A 13-14 óra együtt alkot egy egészet, nem szétválaszthatóak!/14. Holdcsomó horoszkóp 2. A Holdcsomó horoszkóp prognózisjelölője: Karmaóra - Prognózis 2. 

Karmikus élethelyzeteink, s annak kimenetele. /A 13-14 óra együtt alkot egy egészet, nem szétválaszthatóak!/
15. Holdfázisok

A születéskori holdfázis felismerése, értelmezése. 8 holdfázist különböztetünk meg, melyek megmutatják, hogy az inkarnálódott lélek hol jár a nagy inkarnációs cikluson belül. Megismerkedünk egy születéskori holdfázis alapú fogamzási módszerrel is, a Jónás módszerrel!

16. Ívdirekciók - Prognózis 3.

Az Ívdirekció progressziós módszer segítségével, nem csak bepontosítjuk a születési időt, de a jövőtervezés fontos pillére, hogy a legszemélyesebb történetünk, a Radix tengelyek, mikor mit hívnak életre.

17. A születési idő pontosítása - Életóra-Karmaóra

Az Életóra progressziós módszer segítségével, a múltban megélt fontos események alapján beállítjuk a születési időt és megállapítjuk, hogy milyen planéta analógiák megélése fejlesztendő a személyiségben.


18. Partnerhoroszkóp - Klikkhoroszkóp

A partnerség erősségei és gyengeségei. Szerelmi, házas, szülői, testvéri, rokoni, munka és minden más társas kapcsolat elemzésének új technikái.


19. A bolygók "haladása" - Tranzitok  - Prognózis 4.

A bolygók „átvonulása”, sebessége s ezek jelentősége a Radix planétákra. A tranzitok, mint a komplexusok aktiválói. A retrográd bolygók szerepe és megélése.

A Huber módszer szerinti Életóra és Karmaóra fényszögek értelmezése és az aktuális tranzitok, együttes alkalmazása. A két progressziós módszer még pontosabban megmutatja, hogy mikor minek jön el az ideje.20. Generációs csoportfeladatok - Transzcendens bolygók a jegyekben

A generációkat érintő transzcendens bolygók szerepe az egyén és a társadalmi megélés szempontjából. 


21. A Családi konstellációk és kapcsolataink a horoszkópban

Az asztrológiai pszichológia és a családállítás ötvözésének lehetősége a Radix horoszkóp segítségével. Hol látszanak a horoszkópban a többgenerációs elakadások, jóvátételi életek...
22. Egészségünk a horoszkópban. Az egészségügyi asztrológia alapjai. /A 22 és a 23 alkalom együtt alkot egy egészet!/

23. A Chiron szerepe a horoszkópban, egészségünkben. A gyógyulás útja. /A 22 és a 23 alkalom együtt alkot egy egészet!/

24. A Solar horoszkóp -  - Prognózis 5.

25. Intelligencia tehetség és képesség a Radixban


A tehetség olyan veleszületett képesség, amely kiemelkedő teljesítményre tesz képessé. Az általános és speciális képességek, a kreativitás, valamint a feladat iránti elkötelezettség és a motiváció együttes kibontakoztatása szükséges a szülött életében, hogy tehetsége ne csak szunnyadó ígéret maradjon életében.

26. Radix szintézis - Prognózistechnikák által az életút lekövetése, jövőbeli tendenciák - Elemzés menete

Kérdések és megoldások, a személyes szerep felismerése és a sorsjavító megoldások lehetőségei. Az elemzés menetének végigkövetése. Az elemzés körülményei. Miért vagyok felelős és miért nem?

Az esetleges változásokat ezen a blogon lehet figyelemmel kísérni! A változtatás jogát fenntartjuk!