Nov. 3-án újhold és napfogyatkozás a Skorpió 11 fokán
Kapcsoljátok be mindannyian éteri biztonsági öveiteket, és kapaszkodjatok erősen! November 3-án újhold és napfogyatkozás lesz a Skorpió 11 fokán!

Mikor van napfogyatkozás?
Újholdkor, azaz Nap–Hold együttálláskor, amikor a két égitest deklinációja is megegyezik.

Beszélgetés Sri Chinmoy Mesterrel:

„KÉRDÉS: Van-e annak valami jelentősége, ha egy gyermek nap- vagy holdfogyatkozás idején születik?

SRI CHINMOY: Spirituális szempontból nézve, azt tudom mondani, hogy a napfogyatkozás alatt született gyermek hatalmas energiát hoz a földre. Ha a gyermek életének korai szakaszán ezt az energiát nem tereljük spirituális mederbe, az rengeteg gondot okozhat. 
A gyermek engedetlenné és fegyelmezetlenné válhat, és pusztító célra használhatja ezt az energiát. Ha a gyermek spirituálisan fejlett, határtalan energiáját a spirituális magasságok megmászására, és Isten munkájának elvégzésére használja. Ugyanakkor előfordulhat, ha az ilyen gyermek nem spirituális beállítottságú, hogy energiái Isten Kegyelméből mégis tökéletes egyensúlyba kerülnek. Ilyenkor szintén építő munkát végezhet a világban.

A holdfogyatkozás alatt született gyermekeknek édes, békés természete van. Ha a gyermek spirituális, akkor édes és harmonikus személyiségén és az Isteni iránti szeretetén keresztül éri el a célját. Ha az ilyen ember nem spirituális, hajlamos lehet a tunyaságra és az álmosságra, és egész életét mindentől elzárkózva és belsőleg alva töltheti.”
                                       
/A fordítás alapjául szolgáló mű: Astrology, the Supernatural and the Beyond/

Ptolemaiosz szerint a holdfogyatkozás hatása annyi hónapig érezhető, ahány óráig tartott a fogyatkozás. (A napfogyatkozás pedig annyi évre hat ki, ahány óráig tartott.)
A hatásokat általában a mundánasztrológia szintjén szokták értelmezni, amely kihat az egyes emberekre is. Ha egyéni képletben akarjuk vizsgálni, akkor az adott időpillanatot rávetítjük a Radix képletre (tranzit).

A fogyatkozás - idegen nevén eklipsz - elsötétedésként mutatkozik meg, tehát az egyén életében, az életterület, melyet érint egy kis időre "elsötétül", megfogyatkozik, visszaesik az intenzitása. Változást vetít előre a jelenség, kritikus fordulatokat, kihívásokat mutat. Arról, hogy ezek milyen jellegűek, jelzést kaphatunk a fogyatkozás előtti-utáni pár nap eseményei alapján. 
Tekinthetjük ciklusok lezárásának, és új ciklusok kezdetének, ami akár jó is lehet. Bár az emberek nagyobb része nehezen engedi el a régit, és kezd az újba. A fogyatkozás a változást segíti!