November 1 - a Lélek szembenézése a sötétséggel és személyisége árnyoldalával

November 1. A hétből ma negyedszerre pontosodik be az Uránusz-Plútó kvadrát.


Hogy minél hatékonyabb legyen a gyökeres átalakulás, s hogy ne csak „elszenvedői” legyünk életünk eseményeinek, érdemes megnézni egyénileg is, hogy kinek-kinek hová esik a tranzit Uránusz és Plútó a radix horoszkópjában.  A markáns energia mellé kapunk bőven oldási lehetőségeket is. A Plútó kis-tehetség háromszög csúcsán, a Chiron és a Felszálló holdcsomó előző életekből hozott sebeit, rossz berögzüléseit segít oldani (szextil fényszögek). Ha sikerül tudatosan odafigyelnünk a minket érő impulzusokra, helyzetekre, kihívásokra, akkor a felszínre hozhatjuk saját tudatalatti sérüléseinket, s a felismerés már fél megoldás a gyógyuláshoz.


A megértésben segít Thorwald Dethlefsen örök klasszikus könyve, A sors mint esély:

„A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg, amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. Ha ez nem így van, a hangvilla számára a hang nem is létezik, hiszen nem képes érzékelni. Az a rádióvevő, amelyik középhullámra van beállítva, csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára, nem tartozik a „világképéhez”.
Ahhoz, hogy egy ember valamit érzékelhessen, bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel, ez hozza olyan helyzetbe, hogy „együtt tudjon rezegni” vele; az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű, sosem pillanthatnánk meg a Napot, s ha nem lenne bennünk isteni erő, hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?”
Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát, s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza, amely bennünket is foglalkoztat. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni, amelyre rezonáns. Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére, hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. Semmi sem érzékelhető, ami kívül van rezonáló képességünk határain, ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. Ezért hiszi mindenki azt, hogy a valóság egészét ismeri, s hogy azon kívül, amit ismer, nincs semmi más. Aki például olvas egy könyvet, azt hiszi, hogy teljesen megértette, holott az, hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni, mindenkori tudatállapotától függ. Erre akkor döbbenünk rá leginkább, amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. Miután az évek során tudatunk kitágult, „jobban értjük”, amit olvasunk… Csak olyan eszmékkel, gondolatokkal, emberekkel, helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe, amelyekre rezonánsak vagyunk, vagy, ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk, amelyekkel affinitásunk van. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe, aki mégis, annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli, aki azt hiszi, hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. Ha nem lett volna megfelelő affinitása, nem is került volna bele. Ha valakit elgázolnak az utcán, legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vétkes, ez nem változtat azon a tényen, hogy az elütött érett volt erre az eseményre, különben nem tapasztalhatta volna meg.”


Az Uránusz-Plútó kvadrát 2012 nyarán kezdődött, s 2015 március közepén pontosodik be utoljára, de hatása még hosszan érezhető lesz. Ennek a folyamatnak a közepén járunk.  Úgy egyéni, mint társadalmi szinten az Uránusz és a Plútó letisztít minden olyat az életünkből, ami felesleges: legyen az munka, egy párkapcsolat, egy üzleti viszony, vagy egy barátság. És ugyanígy tisztul meg a Föld is!
Át kell alakuljon körülöttünk a pénzügyi világ, a szellemi, művészeti irányzatok, s ennek a változásnak az alapja az egyén. Ha egyéni szinten változunk, Világunk is körénk rendeződik. Örömmel látom, hogy egyre többen vagyunk, akik elköteleződünk a fejlődés „egy jobb jövő” irányába. AMAP-os rendszerben közös felelősség-vállalással, éves szinten elkötelezve vásároljuk a zöldséget, mulcsozunk, komposztálunk, ökológiailag lebomló mosó- és tisztítószereket használunk, egyre nagyobb az érdeklődés a vidéki élet, a perma-kultúra, a biodinamikus termesztés, a vályogház iránt, stb. S mit szól ehhez a háttérhatalom? Erről jut eszembe, hogy a minap olvastam egy nagyon jó cikket ezzel kapcsolatban: http://www.ivi.hu/blog-nincs-hatterhatalom

Egyszóval nagy átalakulás zajlik társadalmi és egyéni szinten.

Belső átalakulásunkban segít, hogy még a természet is befelé figyel. A fák lehullatták leveleiket, hosszabbodnak az éjszakák, s körülöttünk nő a csönd. Koncentrálódik a sötétség, hogy egyszer csak megszülethessen a fény. Ez az átalakulás az egyén szintjén csak belül jöhet létre, s mint minden változás ez is fájdalmas és nehéz. A Skorpióban járó Nap, a Felszálló holdcsomóval és a karma urával a Szaturnusszal együtt segíti ezt a folyamatot. A vasárnapi /nov. 3./ Skorpió újhold energiájával szertartás keretén belül ünnepelhetjük a fenti átalakulásokat. 

Azoknak, akik Kedves halottaikra emlékeznek, segítségükre lehetnek Polcz Alaine tanulmányai: 
Az elmélyüléshez és az átalakuláshoz kívánok nyitottságot, lecsendesedő belső nyugalmat és befogadó érzékenységet.