Tanácsadás


A svájci Huber módszer, az asztrológiai pszichológia elmélete az, hogy csakis az történhet meg velünk, ami bennünk van. Így a született adottságokból és képességekből kiindulva, az Életóra technikával azt próbáljuk feltárni, hogy „minek jött el az ideje”, vagyis a kérdezett időpontban milyen életterület aktív a képletünkben, és soha nem azt, hogy „mi” fog történni. 
A "megélésnek" ugyanis a szabad akarat miatt rengeteg módja, manifesztációja lehet.

Az életesemények mindig olyanok, ahogy az adott helyzetben mi gondolkodásunkkal, emócióinkkal, tudatosan vagy tudattalanul döntünk, viszonyulunk a dolgokhoz. Ezért inkább megélésekről, és nem eseményekről beszélek a hozzám fordulókhoz.

A különböző történéseket is legalább három szinten lehet megélni. Az, hogy az ember az aktuális, eljövendő eseményt testi, lelki vagy szellemi szinten fogja-e megtapasztalni, az nagyban függ jelenlegi tudatosságától, eddigi felkészültségétől, tapasztalataitól, s hogy mennyire látja összefüggéseiben életét. Gondolok itt visszatérő eseményekre, tendenciákra, mókuskerékre, jellemhibákra, rossz berögződésekre stb.

Azt tartom a legfontosabbnak, hogy az összes jövőbeli eshetőséget átbeszéljük, a múltbéli tapasztalatok segítségével, s az adott konstelláció lehetőségeit mindhárom szinten kielemezzük, hogy a szülött tudatosan átlássa a lehetőségeket, s azok minden irányú következményeit. Oldjuk a régi rossz beidegződéseket, felismervén, átbeszélvén azokat, s együtt megrajzoljuk egy új jövőkép körvonalait. 


A tanácsadás tulajdonképpen egy beszélgetés, amelyhez írott anyag nem készül, hasznos lehet, ha hozol magaddal diktafont vagy a jegyzeteléshez eszközöket.

A tanácsadásra jelentkezni itt lehet: gosztonyi.timea@gmail.com

Az egyéni tanácsadás díja 9000 Ft/óra. 

Az egyéni tanácsadás időtartama első alkalommal minimum 2 óra, díja 18.000 Ft. Ez tartalmazza a pontosítást, az elemzést és az egy éves prognózist is. A két órán túli elemzés, időarányosan fizetendő.

Szinasztria /két ember összeillősége: alap tanácsadási díj + 3.000 Ft.

Amennyiben a szinasztria több személyre vonatkozik, úgy minden új képlet + 3.000 Ft.

Ha nem egyedül jössz, hozol magaddal valakit (férj, feleség, gyerek, barát stb...), kérlek tisztelj meg azzal, hogy előre szólsz róla!


Gondolatok az asztrológiáról, s az elemzés, tanácsadás lehetőségeiről, korlátairól:


Az asztrológia nem az a hit, amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot, az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére.

A horoszkóp olyan mérőeszköz, amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve.

1. Megmutatja azt, amit a pszichológusok karakter vagy személyiségstruktúrának neveznek.

2. Ha ehhez a karakterstruktúrához –amely önmagában természetesen statikus- hozzáadjuk az idő faktorát, ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni, hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé.

Az életút analízis lehetővé teszi, hogy tudatosítsuk a mintákat, s ha kell változtass rajta.


Nem a karakterológia az elemzés fő célja, hanem hogy mikor minek jött el az ideje, fejlődésünk melyik pontjához értünk. A Radix felállít egy diagnózist = életterv, s belemegyünk a prognózisba = mikor minek van itt az ideje.

A csillagok nem hajlamosítanak vagy kényszerítenek semmire, csak azt mutatják meg, hogy áll össze egy bizonyos időpontban a valóság. Ezt azonban kényszerítő pontossággal.

A horoszkóp az a feladat, illetve tanterv, amelyet egy embernek életében meg kell valósítania, vagy meg kell tölteni tartalommal. Minden úgynevezett konstelláció egy meghatározott feladatot, problematikát vagy lehetőséget testesít meg.

Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. A valóságban nincsenek problémák. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára, ha nem képes azt tudatába beépíteni.

Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár, s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. Ha egy feladatot megoldunk, ezzel megváltjuk a „problémásságtól”. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye, hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. Minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli, így azt kívánja tőlünk, hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk, s oldjuk el, váltsuk meg őt a problémásságtól. 

A mindennapi életben mégis a legtöbb ember  úgy viselkedik, mintha a problémák „mint olyanok” léteznének, s a környező világtól várják el, hogy elhárítsa őket.

Minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. A konstellációkat tanulással, aktív megvalósítással, át kell helyeznünk életünkbe, s meg kell váltanunk problémásságuktól. 

Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár, az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat, hanem konfrontálódniuk kell velük.


Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak, amely gondoskodik arról, hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba, és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket.

A horoszkópban valóban ott találhatjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét, ezért sokan azt állítják, hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá. Ez viszont úgy hangzik, mint egy fátum (végzet), amelynek semmi sem állhat ellent. Ha viszont tantervről vagy a feladatok megoldásáról beszélünk, mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez.

A megoldási út „hogyan”-jára két különböző lehetőség kínálkozik:

1.  A tudatos tanulás. Ez azt követeli az embertől, hogy álljon sorsa kihívásai elé, s minden problémát szabad akaratából, aktív módon váltson meg problematikusságától.

2. A tudattalan tanulás. Ez automatikusan életbe lép, ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani.

Az emberek többsége a második lehetőségre, tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. Ha készek vagyunk arra, hogy fixációinkat, álláspontjainkat kérdésessé tegyük, hogy újakat sajátítsunk el, hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk, hogy tudatunkat kitágítsuk, s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak, a legnagyobb sorscsapásoktól, betegségektől sem kell félnünk.

Abban a pillanatban azonban, amikor problémáinkat elodázzuk, megpróbálunk menekülni előlük, vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik), a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk, s problémáinknak legalább egy részét átélés útján, szükségszerűen megoldjuk. 

Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen, mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen, ha megbékélünk vele.

Ezen a tudatosodási úton tud vezetni egy asztrológiai tanácsadás. Nem dolga az asztrológusnak, hogy jósoljon, hogy kitaláljon jövőbeli életeseményeket, hiszen adott konstelláció több szinten nyilvánulhat meg. Hozhat eseményt, de megoldódhat fizikai, érzelmi és szellemi szinten is, akár látható esemény nélkül. 

Az önismeret, a Sors és bevállalt feladatok ismerete és az aktuális időminőség tudatosítása nagyban hozzásegíti a szülöttet, hogy jó időben a számára legjobb döntéseket meghozhassa.

„Az embernek nem lehet ezer napig jó napja,
ahogy a virág sem virágozhat száz napig.”
Cseng-kunug

„Néha erõ van, máskor gyengeség;
Néha felmenõben van az ember, máskor lekényszerül.”
Lao-ce